Diğer ürünler

Yedekleme Kümeleri 'ni Yönet - Yedeklemeye Eklenen veya Yedeklemenin Dışında Bırakılan Öğeler

Bu pencere, Yedekleme Kümesine eklediğiniz veya bunun dışında bıraktığınız dosyaları ve klasörleri yönetmenizi sağlar.

Bu pencere, dosyalar kategorilerinden kaldırdığınız öğelerin listesini görüntüler. Dosyalar kategorilerinden kaldırdığınız öğeler, dışlanan öğeler olarak listelenir.

Varsayılan olarak Norton 360 Online bazı program veri klasörlerini ve yaygın örnek veri klasörlerini yedekleme kümesinden dışlar.

Windows XP'de aşağıdaki klasörler dışlanır:

  • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\

  • C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Shared Music\Sample Music\

  • C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Shared Pictures\Sample Pictures\

  • C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Shared Videos\Sample Videos\

Windows Vista ve Windows 7'de aşağıdaki klasörler dışlanır:

  • C:\Program Data\

  • C:\Users\Public\Public Music\Sample Music\

  • C:\Users\Public\Public Pictures\Sample Pictures\

  • C:\Users\Public\Public Videos\Sample Videos\

Ancak, bu klasörlerden herhangi birini yedekleme kümenize dahil etmek istiyorsanız, klasörü seçin ve Listeden kaldır 'ı tıklayın. Yedekleme kümenize klasör eklemeyi Klasör Ekle seçeneğiyle yaptığınızdan emin olun.

Norton 360 Online, dosyaları yedeklemeye otomatik olarak eklemek için her bir dosya kategorisinde bulunan dosya dışlamaları listesini kullanır. Bununla birlikte, Norton 360 Online, uzantısı herhangi bir dosya kategorisinde listelenmemiş olan dosyaları eklemez.

Bu tür dosyaları aşağıdaki yöntemleri kullanarak yedeklemeye ekleyebilirsiniz:

  • Dosyanın uzantısını uygun bir dosya kategorisine ekleme.

  • Dosyayı manuel olarak yedekleme kümesine ekleme.

Diğer Dosya Türleri kategorisinde, Norton 360 Online tarafından herhangi bir dosya kategorisine eklenmeyen ve sizin manuel olarak yedekleme kümesine eklediğiniz dosyalar bulunur.

Bu pencere, dosyaların veya klasörlerin ayrıntılarını vermek için aşağıdaki bölümü içerir:

Adı

Manuel olarak yedekleme kümesine eklediğiniz veya dışladığınız dosyaların veya klasörlerin ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar

Yedekleme öğesinin orijinal konumunu görüntüleyebilirsiniz.

Tür

Eklediğiniz veya dışladığınız öğenin bir dosya veya klasör olduğunu görüntülemenizi sağlar

Kural

Yedekleme öğesinin durumunu görüntülemenizi sağlar

Öğenin yedeklemeye eklendiğini veya yedeklemenin dışında tutulduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Dosyaları veya klasörleri yedekleme kümesine eklemek, yedeklemeden çıkarmak veya kaldırmak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Dosya Ekle

Yedeklemenize dosya eklemenizi sağlar

Norton 360 Online tarafından otomatik olarak herhangi bir dosya kategorisine eklenen bir dosyayı ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, Norton 360 Online tarafından otomatik olarak herhangi bir dosya kategorisine eklenmeyen bir dosyayı da ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz dosya belirli bir kategoriye ait değilse, Norton 360 Online bu dosyayı Diğer Dosya Türleri kategorisine ekler.

Ayrıca, klasör yolu seçtiğiniz yedekleme kaynaklarına ait olmayan dosyaları da ekleyebilirsiniz. Örneğin, yedekleme kaynağı olarak Belgelerim klasörünü seçtiniz ve Belgelerim klasörünün dışında bulunan bir dosyayı yedeklemek istiyorsunuz. Dosyayı yedeklemeye dahil etmek için Dosya Ekle bağlantısını kullanabilirsiniz.

Klasör Ekle

Bir klasörü içindeki dosyalarla birlikte yedeklemenize eklemenizi sağlar

Farklı dosya kategorilerine ait dosyalar içeren bir klasörü eklediğinizde, Norton 360 Online bu dosyaları ilgili kategorilere ekler. Örneğin, yedeklemenize eklediğiniz bir klasörde bir resim dosyası ve bir video dosyası var. Norton 360 Online, resim dosyasını resimler kategorisine, video dosyasını video kategorisine ekler. Klasör, iki dosya kategorisinde de görünür ve yalnızca ilgili dosya kategorisine ait dosyaları içerir.

Seçtiğiniz yedekleme kaynaklarında bulunmayan klasörleri de ekleyebilirsiniz. Örneğin, yedekleme kaynağı olarak Belgelerim klasörünü seçtiniz ve Belgelerim klasörünün dışında bulunan bir klasörü yedeklemek istiyorsunuz. Bu klasördeki dosyaları yedeklemeye dahil etmek için Klasör Ekle bağlantısını kullanabilirsiniz.

Dosyayı Dışla

Dosyayı yedeklemenizin dışında bırakmanızı sağlar

Norton 360 Online tarafından otomatik olarak herhangi bir dosya kategorisine eklenen bir dosyayı dışarıda bırakabilirsiniz.

Ayrıca, Norton 360 Online tarafından otomatik olarak herhangi bir dosya kategorisine eklenmeyen bir dosyayı da dışarıda bırakabilirsiniz. Dışarıda bıraktığınız dosya belirli bir kategoriye ait değilse, Norton 360 Online bu dosyayı Diğer Dosya Türleri kategorisine ekler.

Ayrıca, klasör yolu seçtiğiniz yedekleme kaynaklarına ait olmayan dosyaları da dışarıda bırakabilirsiniz. Örneğin, yedekleme kaynağı olarak Belgelerim klasörünü seçtiniz ve Belgelerim klasöründe bulunan bir dosyayı dışarıda bırakmak istiyorsunuz. Dosyayı yedeklemenin dışında bırakmak için Dosyayı Dışla bağlantısını kullanabilirsiniz.

Klasörü Dışla

Klasörü yedeklemenizin dışında bırakmanızı sağlar

Norton 360 Online programının otomatik olarak herhangi bir dosya kategorisine eklediği bir klasördeki kullanılabilen dosyaları dışarıda bırakabilirsiniz.

Ayrıca, klasör yolu seçtiğiniz yedekleme kaynaklarına ait olmayan klasörleri de dışarıda bırakabilirsiniz. Örneğin, yedekleme kaynağı olarak Belgelerim klasörünü seçtiniz ve Belgelerim klasöründe bulunan bir klasörü dışarıda bırakmak istiyorsunuz. Klasörleri yedeklemenin dışında bırakmak için Klasörü Dışla bağlantısını kullanabilirsiniz.

Listeden kaldır

Manuel olarak yedeklemeye eklediğiniz veya dışladığınız dosyaları veya klasörleri kaldırmanızı sağlar

Eklediğiniz veya dışladığınız öğeleri kaldırmak için Listeden kaldır bağlantısını kullanabilirsiniz. Bu kaldırma işleminde, kaldırılan öğeler ilgili dosya kategorilerine geri konur.

Yedekleme Kümesine dosya ve klasör ekleme

Dosya ve klasörleri yedekleme kümesinin dışında bırakma

Yedekleme Kümesini silme

Yedekleme kümesini değiştirme veya yeniden adlandırma

Yedekleme sorunlarına yönelik çözümler hakkında

Teşekkür ederiz!

Norton Destek'i kullandığınız için teşekkür ederiz.

< Geri

Bu çözüm sorunumun üstesinden gelmemi kolaylaştırdı.

Evet Hayır

Bu çözümü geliştirmemize yardımcı olun.

Bu deneyimin geliştirilmesine yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.

Şimdi ne yapmak istersiniz?

Çözümleri tarayın ya da Bize Ulaşın.

DOCID: v19213798_N360_N360SOS_6_tr_tk
İşletim Sistemi: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Son değişiklik tarihi: 25/07/2011