Diğer ürünler

Norton Insight - Uygulama Değerlendirmeleri

Norton Insight, bilgisayarınızdaki dosyaların akıllı bir şekilde taranmasına olanak sağlar. Bilgisayarınızın güvenliğini tehlikeye atmadan daha az sayıda dosyayı taramanıza olanak sağlayarak Norton 360 Online taramasının performansını artırır.

Norton Insight - Uygulama Derecelendirmeleri penceresinin en üstünde aşağıdaki istatistikler gösterilir:

Güven Düzeyi

Bilgisayarınızdaki dosyaların ortalama güven seviyesini gösterir.

Dosyaların güven seviyeleri aşağıdaki kategorilere gruplanmıştır:

 • Güvenilir : Norton Tarafından Güvenilen dosyaları gösterir.

 • İyi Symantec İyi dosyaları aşağıdaki gibi derecelendirir:

  • Dosyada iki yeşil çubuk varsa, Symantec dosyayı İyi olarak derecelendirir.

  • Dosyada bir yeşil çubuk varsa, Symantec dosyayı Olumlu olarak derecelendirir.

 • Kanıtlanmamış : Symantec, bu dosya hakkında, dosyaya bir güven düzeyi atamasına yetecek kadar bilgi sahibi değildir.

 • Zayıf : Symantec, bu dosyanın güvenilir olmadığına dair yalnızca birkaç emare görmüştür.

Güven Düzeyi grafiği altında aşağıdaki ayrıntıları da görüntüleyebilirsiniz:

 • Bilgisayarınızda güvenilir : Bilgisayarınızdaki iyi, Norton Tarafından Güvenilen ve kullanıcı tarafından güvenilen dosyaların ortalama yüzdesini belirtir.

 • Ort. topluluk tarafından güvenilen : Bilgisayarınızdaki iyi, Norton Tarafından Güvenilen ve kullanıcı tarafından güvenilen dosyaların ortalama yüzdesini belirtir. Symantec Norton Community'den bilgi alır.

Yaygınlık

Bilgisayarınızdaki dosyaların ortalama yüksek kullanım yaygınlığını gösterir.

Aşağıdaki kategoriler bilgisayarınızdaki dosyaların yaygınlığını açıklamaktadır:

 • Çok Az Sayıda Kullanıcı : Kullanıcı yaygınlığı çok düşük olan dosyaları gösterir.

 • Az Sayıda Kullanıcı : Kullanıcı yaygınlığı ortalama düzeyde olan dosyaları gösterir.

 • Çok Sayıda Kullanıcı : Kullanıcı yaygınlığı yüksek olan dosyaları gösterir.

Yaygınlık grafiği altında aşağıdaki ayrıntıları da görüntüleyebilirsiniz:

 • Bilgisayarınızda yüksek yaygınlık : bilgisayarınızda yüksek kullanıcı yaygınlığına sahip olan ortalama dosya sayısını gösterir.

 • Ort. topluluk yaygınlığı : Norton Community kullanıcıları arasında yüksek kullanıcı yaygınlığı olan dosyaların ortalama sayısını gösterir.

Denge

Bilgisayarınızdaki dosyaların denge derecelendirmesini gösterir.

Denge derecelendirmesi programların hangi sıklıkta çöktüklerine bağlıdır. Farklı denge derecelendirmeleri şu şekildedir:

 • Güvenilir : Programın güvenilir olduğunu gösterir.

 • Dengeli : Programın karşılaştırmalı olarak dengede olduğunu gösterir. Ancak, bazen çöker

 • Hafif Dengesiz : Programın dengesinin arada bozulduğunu gösterir.

 • Dengesiz : Programın dengede olmadığını gösterir.

 • Çok Dengesiz : Programın sık sık çöktüğünü gösterir.

 • Denge Bilinmiyor : Programın çökme geçmişinin bilinmediğini gösterir.

Denge derecelendirmeleri işletim sisteminize göre farklılık gösterir.

Norton Ağı

Bilinen sağlam ve bozuk dosyaların ayrıntılarını gösterir.

Norton Community'de bulunan güvenilir dosyaların sayısını görüntüleyebilirsiniz. Norton Community'de Symantec tarafından analiz edilen toplam dosya sayısını da görebilirsiniz.

Norton Insight, bilgisayarınızda mevcut olan İlgilenilen Dosyalar hakkında bilgi verir. Norton Insight - Uygulama Değerlendirmeleri penceresindeki açılır liste, seçtiğiniz seçeneğe göre belirli dosya kategorilerini görmenizi sağlar. Seçenekleriniz şunlardır:

Tüm Çalışan İşlemler

Bu seçeneği tercih ettiğiniz anda bilgisayarınızda çalışmakta olan işlemleri listeler.

Tüm Dosyalar

İlgilenilen Dosyalar'ı listeler.

Başlangıç Öğeleri

Bilgisayarınızı başlattığınızda başlatılan programları listeler.

Yüklenmiş Tüm Modüller

Program bellek alanına o anda yüklü olan tüm dosyaları ve programları listeler.

En Yüksek Performans Etkisi

Bilgisayarınızda en fazla kaynak tüketen programları listeler.

Norton 360 Online, bilgisayarınızın performansı üzerinde yüksek etkisi olan ilk 10 kaynağın listesini görüntüler.

En Yüksek Topluluk Kullanımı

Topluluk kullanımı en fazla olan dosyaları listeler.

Kullanıcı Tarafından Güvenilen Dosyalar

Dosya Sicili penceresinde manuel olarak güvenilir şeklinde belirttiğiniz İlgilenilen Dosyalar'ı listeler.

Bu kategoride, dosyalara manuel olarak güvenseniz bile, İlgilenilen Dosyalar'a ait olan dosyalar listelenmez. Öte yandan, Tarama Performans Profilleri 'ni Yüksek Güven olarak yapılandırdığınızda, Norton 360 Online manuel olarak güvenilen dosyaların tümünü Norton 360 Online taramasının dışında bırakır.

Ayrıca, manuel olarak güvendiğiniz İlgilenilen Dosyalar'ın tümünden kullanıcı güvenini kaldırabilirsiniz. Kullanıcı güvenini kaldırmak için, açılır listenin yanında bulunan Tüm Kullanıcı Güvenlerini Temizle seçeneğini kullanabilirsiniz.

Güvenilmeyen Dosyalar

Norton Tarafından Güvenilmeyen dosyaları listeler.

Açılır listenin yanındaki Tüm Dosyalara Güven seçeneğini tıklatarak, güvenilmeyen tüm dosyalara manuel olarak güvenebilirsiniz.

Dosyanın aşağıdaki ayrıntılarını görebilirsiniz:

Dosya Adı

Dosyanın adını gösterir.

Dosyanın simgesini görüntüleyerek dosya türünü belirleyebilirsiniz. Ayrıca, Dosya Sicili penceresinde dosya hakkında ek ayrıntılar görüntülemek için bir dosya adını tıklatabilirsiniz.

Güven Düzeyi

Dosyanın güven düzeyini görüntüler.

Symantec, bir dosyanın güven düzeyini belirlemek için o dosyayla ilgili dijital imza ve sağlama değeri gibi özel bilgileri analiz eder.

Symantec, dosyaları aşağıdaki gibi etiketler:

 • Eğer dosyada üç yeşil çubuk varsa, Symantec dosyayı Tarafından Güvenilen olarak etiketler. Fare imlecini yeşil çubukların üzerine götürdüğünüzde üç yeşil çubuk bulunan dosyalar Norton Tarafından Güvenilen açılır metni gösterir. Güvenilen dosyaları gösteren satırlar yeşil dikey şerit ile başlar ve biter.

 • Eğer dosyada iki yeşil çubuk varsa, Symantec dosyayı İyi olarak etiketler.

 • Eğer dosyada bir yeşil çubuk varsa, Symantec dosyayı Makul olarak etiketler.

Güven düzeyi Kanıtlanmamış veya Kötü olan bir öğeniz varsa karantinaya alabilirsiniz.

Yaygınlık

Dosyanın topluluk kullanım düzeyini gösterir.

Ayrıca bir dosyanın topluluk kullanımına bakarak da o dosyanın güvenlik standartlarına uygunluğunu belirleyebilirsiniz. Symantec, bir dosyanın güvenilirliğini değerlendirmek ve dosyayı İyi dosya olarak sınıflandırmak için katı kuralları olan bir istatistiksel yöntem kullanır.

Kaynak Kullanımı

Bir işlemin, bilgisayarınızın performansı üzerindeki etkisini görüntüler.

Performans ayrıntıları yalnızca çalışan işlemler için görünür.

Denge

Bir programın denge derecesini gösterir. Denge derecelendirmesi programın ne sıklıkla çöktüğüne bağlıdır.

Denge derecelendirmeleri geneldir ve bölgeye özel değildir. Denge derecelendirmeleri işletim sisteminize bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Güven Düzeyi, Yaygınlık ve Kaynak Kullanımı 'nın güncel durumunu almak için bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.

Sağ üst köşede, güvenilir dosyaların ve taranacak olan dosyaların yüzdesini görüntüleyebilirsiniz. Oran arttıkça taramanın süresi azalır. Norton Insight - Uygulama Derecelendirmeleri penceresini yenileyerek dosya listesini ve dosyaların güven seviyesini güncelleyebilirsiniz.

Tarama Performans Profilleri ayarları, Norton 360 Online programının, dosyaların dijital imzalarını ve güvenilirlik düzeyini esas alarak bilgisayarınızı tarama şeklini yapılandırmanıza olanak sağlar. Norton 360 Online taramalarını daha hafif, daha hızlı ve daha etkili hale getirmek için, bilinen dijital imzalara veya yüksek güvenilirlik düzeyine sahip olan dosyaları tarama dışında bırakabilirsiniz. Seçenekleriniz şunlardır:

Tam Tarama

Bilgisayarınızın tamamını taramak için kullanılır.

Standart Güven

Norton Tarafından Güvenilen Dosyalar'ı tarama dışında bırak. Bu seçenek, varsayılan ayardır.

Yüksek Güven

Norton Tarafından Güvenilen dosyaları, Kullanıcı Tarafından Güvenilen dosyaları, yüksek güven düzeyine sahip İyi dosyaları ve bilinen dijital imzaları olan dosyaları tarama dışında bırakır.

Dosya Sicili penceresindeki bir İlgilenilen dosyanın ayrıntılarını görüntülemek için Belirli Bir Dosyayı Denetle seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıca, Norton Insight - Uygulama Değerlendirmeleri penceresinde bir dosya adını tıklatarak da o dosyayla ilgili ayrıntıları görebilirsiniz.

Sistem Sicili hakkında

Dosyanın güven düzeyini denetleme

Tarama Performans Profilleri 'ni yapılandırma

Teşekkür ederiz!

Norton Destek'i kullandığınız için teşekkür ederiz.

< Geri

Bu çözüm sorunumun üstesinden gelmemi kolaylaştırdı.

Evet Hayır

Bu çözümü geliştirmemize yardımcı olun.

Bu deneyimin geliştirilmesine yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.

Şimdi ne yapmak istersiniz?

Çözümleri tarayın ya da Bize Ulaşın.

DOCID: v15472472_N360_N360SOS_6_tr_tk
İşletim Sistemi: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Son değişiklik tarihi: 04/10/2011