Diğer ürünler

Find the version number of your product

If you want to upgrade your Norton product or want to reach the customer support for assistance, you must know the full version number of the Norton product installed on your computer. This helps you get exact solution for your problems.

Find the version number of your product

  1. Start Norton.

    If you see the My Norton window, next to Device Security, click Open.

  2. In the Norton main window, click Help.

  3. In the Help Center window, under General Information, click About.

Bu çözüm sorunumun üstesinden gelmemi kolaylaştırdı.

Evet Hayır

Bu çözümü geliştirmemize yardımcı olun.

Bu deneyimin geliştirilmesine yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.

Şimdi ne yapmak istersiniz?

Çözümleri tarayın ya da Bize Ulaşın.

DOCID: kb20080417101717EN
İşletim Sistemi: Windows
Son değişiklik tarihi: 18/06/2019