Andra produkter

Visa realtidshot som upptäckts av Nortons beteendeskydd

Beteendeskydd ger realtidsskydd mot hot och söker efter okända säkerhetsrisker i förebyggande syfte. Beteendeskydd identifierar framväxande hot baserat på programbeteenden, och detta är snabbare än traditionell signatur-baserad hotdetektion. Den hjälper till att skydda dig mot skadlig kod till och med innan virusdefinitionerna finns tillgängliga via LiveUpdate.

Beteendeskydd bör alltid vara aktiverat. När Auto-Protect är inaktiverat är även beteendeskyddet inaktiverat och datorn är inte skyddad mot nya hot.

Visa risker som upptäckts av Beteendeskydd

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Dubbelklicka på Säkerhet i Norton-produktens huvudfönster och klicka sedan på Historik.

 3. Välj alternativet Beteendeskydd som finns i fönstret Säkerhetshistorik.

 4. Välj en risk i listan (om det finns).

 5. Följ rekommenderade åtgärder i panelen Detaljer.

  Här får du även information om vilka aktiviteter som modifierar datorns konfiguration eller inställningar. Alternativet Mer detaljer i denna kategori ger information om vilka resurser som påverkas av aktiviteten.

Kontrollera att beteendeskyddet har aktiverats

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Inställningar i Norton-produktens huvudfönster.

 3. Klicka på Antivirus i fönstret Inställningar.

 4. Flytta reglaget Beteendeskydd under Realtidsskydd på fliken Automatiskt skydd till .

 5. Klicka på Tillämpa.

 6. Klicka på Stäng i fönstret Inställningar.

Behöver du mer hjälp?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v62460689
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 06/09/2023