Andra produkter

Åtgärda risker och hot i karantän

Objekt i karantän isoleras från resten av datorn, så att de inte kan spridas eller smitta datorn. Om du misstänker att ett objekt är smittat och men inte identifierats som en risk av Norton, kan du sätta det i karantän. Du kan också återställa ett objekt från karantän om du tror att det är en låg risk. Din Norton-produkt reparerar inte objektet som du återställer. Den kan dock desinfektera de återställda objekten under de efterföljande sökningarna.

Återställ ett objekt från karantän

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Säkerhet för digitala enheter ska du klicka på Öppna.

 2. Dubbelklicka på Säkerhet i Norton-produktens huvudfönster och klicka sedan på Historik.

 3. I fönstret Säkerhetshistorik i listrutan Visa väljer du kategorin Karantän.

 4. Välj ett objekt som du vill hantera.

 5. Klicka på Alternativ i fältet Detaljer.

  Via länken Mer information får du mer information om objektet innan du väljer viken åtgärd du ska vidta. När du klickar på länken öppnas fönstret File Insight som innehåller mer information om risken.

 6. Välj något av följande alternativ i fönstret Hot upptäckt :

  • Återställ : Placerar objekten på den ursprungliga platsen på datorn. Alternativet är bara tillgängligt för objekt som har satts i karantän manuellt.

  • Återställ och uteslut den här filen : Placerar objektet på den ursprungliga platsen utan att reparera det och undantar objektet från att identifieras i framtida sökningar. Alternativet är tillgängligt för de identifierade virushoten liksom för hoten som inte är virus.

  • Ta bort från historik : Tar bort valt objekt från loggen Säkerhetshistorik.

 7. Klicka på Ja i fönstret Karantänåterställning om du väljer att återställa.

 8. Välj den mapp eller enhet där du vill att filen ska återställas i fönstret Bläddra efter mapp, och klicka sedan på OK.

Återställ en fil som av misstag identifierades som en säkerhetsrisk

Norton tar som standard bort säkerhetsriskerna från datorn och sätter dem i karantän. Om du anser att en fil har tagits bort av misstag kan du återställa filen från karantänen till dess ursprungliga plats och undanta den från kommande sökningar.

Så här återställer du en fil från karantän

  Uteslut ett program från Nortons programsökningar om du är helt säker på att programmet är pålitligt. Om exempelvis ett annat program är beroende av ett säkerhetsriskprogram för att fungera så kan du välja att behålla programmet på datorn.

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Säkerhet för digitala enheter ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Säkerhet i Norton-produktens huvudfönster och sedan på Historik.

 3. I listrutan Visa som visas i fönstret Säkerhetshistorik väljer du Karantän.

 4. Markera den fil du vill återställa.

 5. Klicka på Alternativ i fältet Detaljer.

 6. Klicka på Återställ och undanta den här filen i fönstret Ett hot upptäcktes.

 7. Klicka på Ja i fönstret Karantänåterställning.

 8. Välj den mapp eller enhet där du vill filen ska återställas i fönstret Bläddra efter mapp, och klicka sedan på OK.

Skicka in ett objekt till Norton för utvärdering

Du kan bidra till effektiviteten för din Norton-produkt genom att skicka in filer som du tycker är en säkerhetsrisk. Norton Security Response analyserar filen och lägger till den i de framtida skyddsdefinitionerna om den är en risk.

Information som identifierar dig som person skickas aldrig iväg.

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Säkerhet för digitala enheter ska du klicka på Öppna.

 2. Dubbelklicka på Säkerhet i Norton-produktens huvudfönster och klicka sedan på Historik.

 3. I fönstret Säkerhetshistorik i listrutan Visa väljer du kategorin Karantän.

 4. Välj ett objekt som du vill hantera.

 5. Klicka på Alternativ i fältet Detaljer.

  Via länken Mer information får du mer information om objektet innan du väljer viken åtgärd du ska vidta. När du klickar på länken öppnas fönstret File Insight som innehåller mer information om risken.

 6. Klicka på Skicka till Norton i fönstret Ett hot upptäcktes.

 7. Klicka på OK på skärmen som visas.

Placera ett objekt i karantän manuellt

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Säkerhet för digitala enheter ska du klicka på Öppna.

 2. Dubbelklicka på Säkerhet i Norton-produktens huvudfönster och klicka sedan på Historik.

 3. I fönstret Säkerhetshistorik i listrutan Visa väljer du kategorin Karantän.

 4. Klicka på Lägg till i karantän.

 5. I fönstret Manuell karantän lägger du till filen som du vill placera i karantän och anger en beskrivning som referens.

  Om du sätter en fil som är associerad med en process som körs i karantän, avslutas processerna. Stäng alla öppna filer och processer innan du placerar en fil i karantän.

Behöver du mer hjälp?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v6200305
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 01/11/2021