Andra produkter

Undanta filer och mappar från Norton Auto-Protect, Skript, Beteendeskydd och Download Intelligence-sökningar

Du kan konfigurera Norton-produkten så att vissa program utesluts från sökningar som körs med Auto-Protect och Beteendeskydd. Via fönstren Sökuteslutningar och Uteslutningar i realtid kan du undanta virus och andra säkerhetshot med hög risk från sökning. När du lägger till en fil eller mapp på undantagslistan, ignorerar Norton-produkten filen eller mappen när den söker efter säkerhetsrisker.

Om du vill undanta en fil från Download Intelligence måste du välja en mapp och ladda ner filen till den valda mappen. Du kan t.ex. ladda ner en osäker körbar fil till den här mappen utan att Norton-produkten tar bort den från datorn. Du bör skapa en ny mapp enbart för Download Intelligence-undantag.

När du utesluter en fil från Norton-sökningar så sänks skyddsnivån för datorn, så du bör bara göra det när det verkligen behövs. Du bör endast utesluta objekt om du är säker på att de inte är smittade.

Så här undantar du säkerhetshot med hög risk från sökning

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Inställningar i Norton-produktens huvudfönster.

 3. Klicka på Antivirus i fönstret Inställningar.

 4. Klicka på fliken Sökningar och risker i fönstret Antivirus.

 5. Gör något av följande i Uteslutningar/låga risker:

  • Klicka på Konfigurera på raden Objekt att undanta från sökningar.

  • Klicka på Konfigurera i raden Objekt som ska undantas från upptäckter av Auto-Protect, Skript, Beteedneskydd och Download Intelligence.

 6. Klicka på Lägg till mappar eller Lägg till filer i fönstret som visas.

  Du kan tilldela uteslutningar i lokala enheter, mappar, filgrupper, enstaka filer eller nätverksenheter. Norton-produkten stöder dock inte uteslutning av filer på ett nätverk. Om du lägger till en nätverksenhet i undantagslistan ska du se till att enheten är ansluten till din dator.

 7. Klicka på bläddringsikonen i dialogrutan Lägg till objekt.

 8. I dialogrutan som visas markerar du det objekt du vill undanta från sökningen.

  När du lägger till mappar kan du ange om undermappar ska inkluderas eller uteslutas.

 9. Klicka på OK.

 10. Klicka på OK i dialogrutan Lägg till objekt.

 11. I fönstret som öppnas klickar du på Tillämpa och sedan på OK.

Behöver du mer hjälp?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v3672136
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 06/09/2023