Andra produkter

Konfigurera inställningar för intrångsskydd

Intrångsskydd skyddar dig från angrepp när du är online. Intrångsskyddet söker efter angreppssignaturer i nätverkstrafiken, exempelvis sociala hot och utgående angrepp, som identifierar försök att utnyttja sårbarheter i ditt operativsystem, eller i ett program som du använder. Intrångsskyddet skyddar dig genom att sorterar bort paket från datorer som försöker skicka data via kända angreppssignaturer. Funktionen blockerar anslutningar till dessa datorer.

Intrångsskyddet är som standard aktiverat. Det måste vara aktiverat för att anpassa inställningarna nedan.

När Intrångsskydd är inaktiverat är datorn inte tillräckligt skyddad mot internethot och säkerhetsrisker.

Konfigurera hur länge AutoBlock ska stoppa anslutningar från angripande datorer.

AutoBlock stoppar anslutningar till datorer som skickar data med kända angreppssignaturer, även om vissa data inte är skadliga. Som standard blockeras anslutningen från angripande datorer under 30 minuter.

Konfigurera hur länge AutoBlock ska stoppa anslutningar från angripande datorer.

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Inställningar i Norton-produktens huvudfönster.

 3. Klicka på Brandvägg eller Nätverk i fönstret Inställningar.

 4. Klicka på fliken Intrångs- och webbläsarskydd.

 5. Klicka på Konfigurera på raden AutoBlock för intrång under Intrångsskydd.

 6. I fönstret Autoblockera intrång, i listrutan, väljer du hur lång tid som angripande datorer ska blockeras och klickar sedan på OK.

 7. Klicka på Stäng i fönstret Inställningar.

Så här undantar du en angreppssignatur från övervakning.

Intrångsskydd använder en omfattande lista över angreppssignaturer för att känna igen och blockera misstänkt aktivitet på nätverket. I en del fall kan ofarlig nätverksaktivitet identifieras som misstänkt, eftersom den har en liknande angreppssignatur. Om du får meddelanden om en möjlig attack, och du vet att signaturen som utlöser meddelandet är säker, kan du undanta signaturen från övervakning.
Mer information om attacker som intrångsskyddet blockerar finns på följande webbadress:
https://www.broadcom.com/support/security-center/attacksignatures

Så här undantar du en angreppssignatur från övervakning.

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Inställningar i Norton-produktens huvudfönster.

 3. Klicka på Brandvägg eller Nätverk i fönstret Inställningar.

 4. Klicka på fliken Intrångs- och webbläsarskydd.

 5. Klicka på Konfigurera på raden Intrångsskyddssignaturer i Intrångsskydd.

 6. Avmarkera angreppssignaturen som du vill undanta i fönstret Intrångssignaturer och klicka sedan på OK.

 7. Klicka på Stäng i fönstret Inställningar.

Ta bort pålitliga enheter från uteslutningslistan för intrångsskydd

Du kan undanta pålitliga enheter från intrångsskyddssökningar för att minska genomsökningstiden. Om du är säker på att enheterna i nätverket är säkra, kan du ändra pålitlighetsnivån för enheten till Helt pålitlig och välja Undanta från IPS-sökning för att undanta den från intrångsskyddssökningar.

Ta bort pålitliga enheter från uteslutningslistan för intrångsskydd

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Inställningar i Norton-produktens huvudfönster.

 3. Klicka på Brandvägg i fönstret Inställningar.

 4. Klicka på fliken Intrångs- och webbläsarskydd.

 5. Klicka på Rensa under Intrångsskydd i raden Uteslutningslista.

 6. Klicka på Ja i bekräftelserutan.

 7. Klicka på Stäng i fönstret Inställningar.

Exkludera en webbadress eller domän från övervakning

När webbadressövervakning för appar är på övervakar Norton-produkten alla program som är installerade på datorn och blockerar skadliga webbplatser från att få åtkomst till datorn.
Intrångsskydd använder en omfattande lista över angreppssignaturer för att upptäcka och blockera misstänkta webbplatser. I en del fall kan ofarliga webbplatser identifieras som misstänkta eftersom de har liknande angreppssignatur. Om du får meddelanden om ett möjligt angrepp, och du vet att webbplatsen eller domänen som utlöser meddelandet är säker, kan du undanta signaturen från övervakning.

Exkludera en webbadress eller domän från varningsmeddelandet

 1. Klicka på Visa information i varningsmeddelandet.

 2. I fönstret Säkerhetshistorik - avancerad information ska du klicka på Avblockera webbadress.

Exkludera en webbadress eller domän med hjälp av din Norton-produkt

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Inställningar i Norton-produktens huvudfönster.

 3. Klicka på Brandvägg eller Nätverk i fönstret Inställningar.

 4. Klicka på fliken Intrångs- och webbläsarskydd.

 5. Klicka på Konfigurera på raden Uteslutningar för webbadressövervakning för appar under Intrångsskydd.

 6. Klicka på knappen Lägg till och ange webbadressen eller domännamnet som du vill utesluta från övervakning.

 7. Om du vill redigera eller ta bort en webbadress eller domän gör du följande:

  • Välj en webbadress eller domän från listan och klicka på knappen Redigera. Ändra webbadressen eller domännamnet.

  • Välj en webbadress eller domän som du vill ta bort och klicka på knappen Ta bort.

Behöver du mer hjälp?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15471442
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 01/11/2021