Andra produkter

Ta bort Trojan.Zacinlo från datorn

Det här dokumentet innehåller mer information om hur du tar bort hotet Trojan.Zacinlo från din dator. Ta bort detta hot genom att köra LiveUpdate och sedan tillämpa korrigeringen. Kör sedan en fullständig systemsökning.

STEG 1

Kör LiveUpdate

 1. Starta Norton.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Dubbelklicka på Säkerhet i huvudfönstret och sedan på LiveUpdate.

 3. Klicka på Utför för att tillämpa den hämtade korrigeringen.

 4. Klicka på Starta om nu för att starta om datorn.

STEG 2

Kör en fullständig systemsökning

 1. Starta Norton.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Dubbelklicka på Säkerhet i huvudfönstret och sedan på Sökningar.

 3. Välj Fullständig systemsökning i fönstret Sökningar och klicka sedan på Kör.

 4. Klicka på Slutför när sökningen har slutförts.

 5. Starta om datorn.

  Gå till steg 3 om problemet kvarstår.

STEG 3

Sök igenom datorn med Norton Bootable Recovery Tool

 1. Sätt i återställningsmediet (en dvd-skiva eller USB-enhet med Norton Bootable Recovery Tool). Sätt igång eller starta om datorn.

 2. Du kommer till BIOS-läget genom att trycka på den tangent som visas på skärmen omedelbart efter att datorn startas om.

 3. Markera den dvd-skiva eller USB-enhet där du skapade Norton Bootable Recovery Tool. Tryck sedan på Enter.

  Om du använder en UEFI-kompatibel dator, väljer du återställningsmedia under alternativet Äldre start istället för UEFI-start. Återställningsmediet är en dvd-skiva eller USB-enhet med Norton Bootable Recovery Tool.

 4. Norton Bootable Recovery Tool startar automatiskt efter nedräkningen.

  Om startmenyn visas på sidan Välkommen till NBRT väljer du Starta.

  Om det inte går att starta väljer du Start (grundläggande video).

 5. Välj önskat språk i listrutan Välj språk och klicka på OK.

 6. Läs igenom licensavtalet och klicka på Godkänn.

 7. Klicka på Starta sökning.

 8. Granska sökresultaten i fönstret Sökningen slutförd.

  Det finns som standard en vald reparationsåtgärd för alla upptäckta hot. Du kan även välja lämplig åtgärd för varje enskilt hot.

  Gå igenom sökresultaten noggrant innan du åtgärdar hoten eftersom de filer som tas bort inte kan återställas.

 9. Klicka på Åtgärda.

 10. Klicka på OK i Bekräftelsefönstret.

 11. I fönstret Reparation klickar du på Fortsätt.

 12. Klicka på Starta om.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v128258207
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 19/11/2019