Andra produkter

Konfigurera Norton Family-regler för webbuppsikt

Webbuppsikt stöds på Windows-datorer, Android-telefoner och -surfplattor, iPhone och iPad.

Webbuppsikt låter dina barn utforska webben fritt, samtidigt som du vet vilka webbplatser de besöker och ger dig verktyg för att hjälpa dem att undvika olämpligt innehåll. Du kan skydda dina barn genom att blockera åtkomst till webbplatser som är olämpliga. Ibland kan en tillåten webbplats innehålla material som tillhör en blockerad webbplats eller kategori. När barnet besöker sådana webbplatser blockerar Norton Family den specifika del av webbplatsen som tillhör den blockerade webbplatskategorin.

För effektiv webbuppsikt på iOS-enheter bör du se till att VPN är installerat och aktiverat. Mer information finns i Konfigurera Norton Family på ditt barns iPhone eller iPad.

Baserat på regeln för webbuppsikt som du ställt in, övervakar eller blockerar VPN aktiviteter som ditt barn gör med andra appar än Norton Family-webbläsaren.

På Windows, se till att du har aktiverat Norton Family-webbläsartillägg. Om ditt barns dator har Norton Family version 3.7.3 eller senare lägger Norton Family till ett andra lager av skydd och visar en webbläsarspecifik blockeringssida även om barnet har manipulerat webbläsartillägget, startat i inkognito eller privat läge eller använt icke-stödda webbläsare från tredje part för att komma åt en blockerad webbplats. När du får en varning om sådana händelser, ska du dock kontrollera barnets dator och aktivera webbläsartillägget för fullständigt skydd.

Du kan använda Norton-webbplatsen eller Norton Family-appen för föräldrar för att se eller uppdatera reglerna.

Nortons webbplats eller Norton Family-appen för iOS

 1. Logga in på ditt konto.

 2. Välj det barn du vill ange webbuppsikt för.

 3. I avsnittet Webb klickar eller trycker du på inställningsikonen och gör följande.
 4. För att starta eller stoppa WEBB-uppsikt, flytta reglaget På/Av till eller Av.

 5. Klicka eller tryck på Visa standardregel efter åldersgrupp för att se rekommenderade inställningar enligt barnets ålder.

 6. Under Begränsningsnivå, välj den obligatoriska uppsiktsnivån.

 7. Under Uppsiktsnivå, Välj vad du vill att Norton Family ska göra när ditt barn inte följer reglerna.

 8. Under webbkategorier klickar eller trycker du på en kategori för att tillåta eller blockera alla webbplatser som omfattas av den. Mer information finns i Norton Family - webbplatskategorier

 9. Välj Blockera ej kategoriserade webbplatser för att blockera webbplatser som inte omfattas av någon kategori.

 10. Ange webbadressen för den webbplats som du vill blockera i Begränsade webbplatser och klicka eller tryck sedan på plusikonen Om du vill ta bort en begränsad webbplats som du har lagt till ska du klicka eller trycka på papperskorgen.
 11. Under Tillåtna webbplatser anger du webbadressen till webbplatsen du vill tillåta och klickar eller trycker sedan på plusikonen . Om du vill ta bort en tillåten webbplats som du har lagt till klickar eller trycker du på papperskorgen.
 12. Klicka på Spara.

Norton Family föräldrakontroll för Android

 1. Öppna Norton Family-föräldrakontrollappen i föräldraläge.

 2. Klicka på det barn som du vill hantera.

 3. Gå till fliken Regler.

 4. Tryck på Webbuppsikt under Aktiviteter.

 5. Tryck på Av eller för att starta eller stänga av webbuppsikten.

 6. Gör följande för att uppdatera reglerna för webbuppsikt:

  • Tryck på Hur vill du ha uppsikt över webbaktiviteter? och välj vad Norton Family ska göra när barnet besöker en blockerad webbplats.

  • Markera eller avmarkera webbkategorier som du vill blockera eller tillåta och tryck sedan på Klar.

  • Om du vill blockera en webbplats trycker du på Begränsade webbplatser och sedan på Lägg till webbplats. Ange webbadressen för den webbplats som du vill blockera. Tryck på OK och sedan på Klar.

  • Om du vill ta bort en begränsning av en webbplats trycker du på Begränsade webbplatser och avmarkerar webbplatsen som du vill tillåta. Tryck sedan på Klar.

  • Om du vill lägga till en webbplats i listan över tillåtna webbplatser trycker du på Tillåtna webbplatser och sedan på Lägg till webbplats. Ange webbadressen för den webbplats som du vill tillåta, tryck på OK och sedan på Klar.

  • Om du vill ta bort en webbplats från listan över tillåtna trycker du på Tillåtna webbplatser, avmarkerar webbplatsen som du vill ta bort och trycker sedan på Klar.

Om du använder ett Google-konto för att logga in på Norton Family-kontot ska du se till att logga ut från Google-kontot i webbläsaren när du har slutfört Norton Family-konfigurationen.

Behöver du mer hjälp?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v125229857
Operativsystem: windows,android,ios
Senast ändrat: 14/03/2022