Andra produkter

Undanta eller inkludera angreppssignatureri övervakningen

I vissa fall kan ofarlig nätverksaktivitet likna en angreppssignatur. Du kan få upprepade meddelanden om möjliga angrepp. Om du vet att angreppen som utlöser meddelandena är säkra, kan du skapa ett undantag för angreppssignaturen som motsvarar den ofarliga aktiviteten.

Varje undantag du skapar gör din dator mer sårbar.

Om du har undantagit angreppssignaturer som du vill bevaka igen, kan du inkludera dem på listan över aktiva signaturer.

Undanta angreppssignaturer från övervakning.

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Inställningar i Norton-produktens huvudfönster.

 3. Klicka på Brandvägg eller Nätverk i fönstret Inställningar.

 4. Klicka på fliken Intrångs- och webbläsarskydd.

 5. Klicka på Konfigurera på raden Intrångsskyddssignaturer i Intrångsskydd.

 6. I fönstret Intrångssignaturer kan du ange signaturdetaljerna i fältet Signatursökning för att söka efter de angreppssignaturer du vill inkludera och klicka sedan på Kör.

 7. Avmarkera angreppssignaturerna och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på Stäng i fönstret Inställningar.

Så här gör du för att inkludera angreppssignaturer som tidigare har undantagits

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Inställningar i Norton-produktens huvudfönster.

 3. Klicka på Brandvägg eller Nätverk i fönstret Inställningar.

 4. Klicka på fliken Intrångs- och webbläsarskydd.

 5. Klicka på Konfigurera på raden Intrångsskyddssignaturer i Intrångsskydd.

 6. I fönstret Intrångssignaturer kan du ange signaturdetaljerna i fältet Signatursökning för att söka efter de angreppssignaturer du vill inkludera och klicka sedan på Kör.

 7. Markera angreppssignaturerna och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på Stäng i fönstret Inställningar.

Behöver du mer hjälp?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1224806
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 06/09/2023