Andra produkter

Inget hot upptäcktes vid sökningen

Om inget hot upptäcktes vid sökningen är det mindre troligt att din dator är smittad. Det kan finnas flera andra orsaker till att din webbläsare dirigeras om till andra webbplatser. Följ de här anvisningarna för att säkerställa att dina inställningar är korrekta.

STEG 1

Kontrollera om det finns felaktiga DNS-inställningar

 1. Öppna dialogrutan Kör genom att trycka på Windows -tangenten + R.

 2. Skriv följande text och tryck sedan på Enter :

  control

 3. Klicka på ikonen Nätverk och Internet och sedan på Nätverks- och delningscenter. Klicka på Ändra inställningar för nätverkskort i det vänstra fältet.

  Windows XP: Dubbelklicka på ikonen Nätverksanslutningar.

 4. Högerklicka på det nätverkskort som för närvarande är aktivt och klicka sedan på Egenskaper.

  Om User Account Control-fönstret visas, klickar du på Ja eller Fortsätt.

 5. I fönstret Egenskaper för nätverksanslutning under Den här anslutningen använder följande objekt klickar du på Internet Protocol (TCP/IP) eller Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

 6. Klicka på Egenskaper.

 7. Kontrollera DNS-serverinställningarna på fliken Allmänt i fönstret Egenskaper för Internet Protocol (TCP/IP).

  • Om alternativknappen Använd följande DNS-serveradresser är markerad kontrollerar du serveradresserna. Kontrollera att de DNS-serveradresser som visas motsvarar dem som du fått av internetleverantören eller nätverksadministratören.

  • Om DNS-serverns adress börjar på 85.255.11x.x så har troligen DNS-cachen förgiftats genom ett pharmingangrepp.

STEG 2

Korrigera felaktiga inställningar av Windows värdfil

 1. Öppna dialogrutan Kör genom att trycka på Windows -tangenten + R.

 2. Skriv följande text och tryck sedan på Enter :

  C:\Windows\System32\Drivers\etc\

  Byt enhetsbokstav om C inte är systemenhet.

 3. Högerklicka på varje värdfil du hittar och välj Öppna med eller Öppna.

 4. Dubbelklicka på Anteckningar i listan över program.

  Värdfilens innehåll kan se ut ungefär så här:

 5. Ta bort alla rader som inte börjar med tecknet #, förutom raden "127.0.0.1 localhost".

 6. Välj SparaArkiv -menyn.

STEG 3

Kontrollera proxyinställningarna

  Om du inte har konfigurerat datorn att använda proxy för internetanslutningen kan du hoppa över det här steget.

 1. Öppna dialogrutan Kör genom att trycka på Windows -tangenten + R.

 2. Skriv följande text och tryck sedan på Retur :

  inetcpl.cpl

 3. Klicka på LAN-inställningar på fliken Anslutningar i fönstret Internetegenskaper.

 4. Gör något av följande:

  • Om du inte använder en proxyserver, eller om du inte vet något om proxyservrar, ska alternativet Använd en proxyserver för nätverket inte vara markerat.

  • Om du använder en proxyserver ska du kontrollera att inställningarna är korrekta.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på Verkställ och sedan på OK i fönstret Internetalternativ.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: kb20100816010815EN
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 19/11/2019