Andra produkter

Åtgärda problem med nedladdning av Norton Power Eraser

Du måste vara ansluten till internet för att köra Norton Power Eraser. Felaktiga DNS-inställningar eller inställningar av Windows värdfil kan blockera åtkomsten till internet på din dator. Du kan försöka återställa internetanslutningen genom att korrigera proxyinställningarna, DNS-inställningarna eller inställningarna av Windows värdfil.

STEG 1

Kontrollera proxyinställningarna

 1. Öppna dialogrutan Kör genom att trycka på Windows -tangenten + R.

 2. Skriv följande text och tryck sedan på Retur :

  inetcpl.cpl

 3. Klicka på LAN-inställningar på fliken Anslutningar i fönstret Internetegenskaper.

 4. Gör något av följande:

  • Om du inte använder en proxyserver, eller om du inte vet något om proxyservrar, ska alternativet Använd en proxyserver för nätverket inte vara markerat.

  • Om du använder en proxyserver ska du kontrollera att inställningarna är korrekta.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på Verkställ och sedan på OK i fönstret Internetalternativ.

STEG 2

Kontrollera om det finns felaktiga DNS-inställningar

 1. Öppna dialogrutan Kör genom att trycka på Windows -tangenten + R.

 2. Skriv följande text och tryck sedan på Enter :

  control

 3. Klicka på ikonen Nätverk och Internet och sedan på Nätverks- och delningscenter. Klicka på Ändra inställningar för nätverkskort i det vänstra fältet.

  Windows XP: Dubbelklicka på ikonen Nätverksanslutningar.

 4. Högerklicka på det nätverkskort som för närvarande är aktivt och klicka sedan på Egenskaper.

  Om User Account Control-fönstret visas, klickar du på Ja eller Fortsätt.

 5. I fönstret Egenskaper för nätverksanslutning under Den här anslutningen använder följande objekt klickar du på Internet Protocol (TCP/IP) eller Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

 6. Klicka på Egenskaper.

 7. Kontrollera DNS-serverinställningarna på fliken Allmänt i fönstret Egenskaper för Internet Protocol (TCP/IP).

  • Om alternativknappen Använd följande DNS-serveradresser är markerad kontrollerar du serveradresserna. Kontrollera att de DNS-serveradresser som visas motsvarar dem som du fått av internetleverantören eller nätverksadministratören.

  • Om DNS-serverns adress börjar på 85.255.11x.x så har troligen DNS-cachen förgiftats genom ett pharmingangrepp.

STEG 3

Korrigera felaktiga inställningar av Windows värdfil

 1. Öppna dialogrutan Kör genom att trycka på Windows -tangenten + R

 2. Skriv följande text och tryck sedan på Enter :

  C:\Windows\System32\Drivers\etc\

  Byt enhetsbokstav om C inte är systemenhet.

 3. Högerklicka på varje värdfil du hittar och välj Öppna med eller Öppna.

 4. Dubbelklicka på Anteckningar i listan över program.

  Värdfilens innehåll kan se ut ungefär så här:

 5. Ta bort alla rader som inte börjar med tecknet #, förutom raden "127.0.0.1 localhost".

 6. Välj SparaArkiv -menyn.

 7. Se om du kan ansluta till internet nu.

STEG 4

Ladda ner Norton Power Eraser och kör en sökning (på Windows 10/8/7)

 1. Ladda ner Norton Power Eraser.

 2. Tryck på tangenterna Ctrl + J för att öppna nedladdningsfönstret i webbläsaren och dubbelklicka på NPE.exe -filen.

  Om fönstret User Account Control visas klickar du på Ja eller Fortsätt.

 3. Läs igenom licensavtalet och klicka på Godkänn.

  Om du redan har godkänt licensavtalet kommer du inte att bli ombedd att godkänna det igen.

  Norton Power Eraser söker efter och laddar automatiskt ner den nya versionen (om det finns någon).

 4. I fönstret Norton Power Eraser väljer du Fullständig systemsökning och klickar på Kör nu.

 5. Om du vill inkludera rootkitsökningen klickar du på Inställningar, och under Inställningar för sökning och logg växlar du till alternativet Inkludera rootkitsökning (kräver omstart av datorn) och klickar på Tillämpa.

 6. Klicka på Starta om när du uppmanas att starta om datorn.

  Vänta tills sökningen är klar. Följ anvisningarna på skärmen.

Upptäcktes några hot under sökningen?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: kb20100815103914EN
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 05/03/2021