Andra produkter

Svara på felaktiga Norton-varningar om att en fil är infekterad eller om ett program eller en webbplats är misstänkt

En felaktig identifiering innebär att din Norton-produkt visar felaktiga varningar om att en fil är smittad, eller om att ett program eller en webbplats är misstänkt. Följande är vanliga tecken på felaktig identifiering:

  • Norton-produkten upptäcker ett hot i en fil där du bedömer smitta som osannolik (exempelvis filer med filnamnstilläggen *.txt, *.dbf, *.log eller *.hlp).

  • Norton visar en varning om att en fil eller ett program som har utvecklats och skapats av dig eller ett legitimt företag är misstänkta, eller innehåller hot

  • Norton indikerar att en legitim webbplats är skadlig

  • Norton blockerar nedladdning av en fil eftersom den bedöms som misstänkt

Hur rapporterar jag falsklarm?

  • Innan du rapporterar en felaktig identifiering bör du kontrollera att Norton har de senaste definitionsuppdateringarna. Kör LiveUpdate för att installera alla tillgängliga uppdateringar för Norton-produkten. Kör sedan en fullständig systemsökning.

    Om den felaktiga positiva identifieringen fortfarande visas även med de senaste definitionerna så rapporterar du detta till oss. Länken för att rapportera felaktig positiv identifiering varierar beroende på vad som upptäcks, eller vilken varning som visas.

    Mer information finns i Rapportera en misstänkt felaktigt identifiering ("false positive") till NortonLifeLock.

Behöver du mer hjälp?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: kb20100222230832EN
Operativsystem: Windows, mac
Senast ändrat: 07/05/2020