Andra produkter

Åtgärda Norton Utilities Ultimate-produktfel

Artikeln är avsedd att hjälpa dig att åtgärda produktfel som kan uppstå när du använder Norton Utilities Ultimate.

Välj produktfel:

Fel: ”Vi kunde inte slutföra optimeringen.”

Felet visas när diskoptimeringssessionen avbryts av okända skäl.

Gör så här för att åtgärda problemet:

 1. Starta om datorn.

 2. Öppna Norton Utilities Ultimate.

 3. Kör optimeringsuppgiften igen.

Avinstallera och ominstallera Norton Utilities Ultimate om problemet kvarstår.

 1. Avinstallera Norton Utilities Ultimate (se anvisningar).

 2. Starta om datorn.

 3. Ominstallera Norton Utilities Ultimate (se anvisningar).

Fel: ”Vi kunde inte slutföra optimeringen på grund av lågt diskutrymme.”

Felet visas när datorn har ont om diskutrymme.

Gör så här för att åtgärda problemet:

 1. Kontrollera om det finns tillgängligt med ledigt diskutrymme.

 2. Du kan rensa bort skräpfiler i systemet för att frigöra utrymme om det är ont om tillgängligt utrymme.

 3. Starta om datorn.

 4. Kör optimeringsuppgiften igen.

Avinstallera och ominstallera Norton Utilities Ultimate om problemet kvarstår.

 1. Avinstallera Norton Utilities Ultimate (se anvisningar).

 2. Starta om datorn.

 3. Ominstallera Norton Utilities Ultimate (se anvisningar).

Fel: ”Det här var ju pinsamt ... Det har uppstått ett problem. Försök igen senare.” när diskkontroll körs

Klicka på Försök igen för att kontrollera om problemet löser sig automatiskt. Gör följande om problemet kvarstår:

 1. Starta om datorn.

 2. Öppna Norton Utilities Ultimate.

 3. Kör diskkontroll igen.

Avinstallera och ominstallera Norton Utilities Ultimate om problemet kvarstår.

 1. Avinstallera Norton Utilities Ultimate (se anvisningar).

 2. Starta om datorn.

 3. Ominstallera Norton Utilities Ultimate (se anvisningar).

Fel: ”Det här var ju pinsamt ... Det har uppstått ett problem. Försök igen senare.”

Starta om datorn för att lösa problemet.

Avinstallera och ominstallera Norton Utilities Ultimate om problemet kvarstår.

 1. Avinstallera Norton Utilities Ultimate (se anvisningar).

 2. Starta om datorn.

 3. Ominstallera Norton Utilities Ultimate (se anvisningar).

Kontakta Kundtjänst och support för mer hjälp.

Fel: ”Vi kunde inte slutföra defragmenteringen.”

Gör så här för att åtgärda problemet:

 1. Kontrollera om det finns tillgängligt med ledigt diskutrymme.

 2. Du kan rensa bort skräpfiler i systemet för att frigöra utrymme om det är ont om tillgängligt utrymme.

 3. Starta om datorn.

 4. Öppna Norton Utilities Ultimate.

 5. Kör defragmenteringsuppgiften igen.

Avinstallera och ominstallera Norton Utilities Ultimate om problemet kvarstår.

 1. Avinstallera Norton Utilities Ultimate (se anvisningar).

 2. Starta om datorn.

 3. Ominstallera Norton Utilities Ultimate (se anvisningar).

Fel: ”Data (D:) är skrivskyddade. Försök igen senare.”

Ta bort skrivskyddet på disken och klicka sedan på Försök igen för att åtgärda problemet.

Gör följande om problemet kvarstår:

 1. Starta om datorn.

 2. Öppna Norton Utilities Ultimate.

 3. Kör diskkontrollen igen.

Avinstallera och ominstallera Norton Utilities Ultimate om problemet kvarstår.

 1. Avinstallera Norton Utilities Ultimate (se anvisningar).

 2. Starta om datorn.

 3. Ominstallera Norton Utilities Ultimate (se anvisningar).

Fel: ”Uppdateringen misslyckades”

Uppdateringen slutfördes inte på grund av ett internt fel. Klicka på Försök igen för att åtgärda problemet.

Gör följande om problemet kvarstår:

 1. Starta om datorn.

 2. Öppna Norton Utilities Ultimate.

 3. Kör LiveUpdate-uppgiften igen.

Avinstallera och ominstallera Norton Utilities Ultimate om problemet kvarstår.

 1. Avinstallera Norton Utilities Ultimate (se anvisningar).

 2. Starta om datorn.

 3. Ominstallera Norton Utilities Ultimate (se anvisningar).

Fel: ”Det finns ingen internetanslutning”

Felet visas när det inte finns någon internetanslutning. Kontrollera och återupprätta internetanslutningen och klicka sedan på Försök igen.

Fel: ”Norton Utilities Ultimate stöds inte på din nuvarande plats.”

Norton Utilities Ultimate är för närvarande inte tillgänglig i din region. Du kanske inte kan använda produkten.

Fel: ”Motstridig app”

Felet visas om du har en motstridig verktygsprodukt, t.ex. Avast Cleanup.

Identifiera och avinstallera den motstridiga appen och starta om datorn för att lösa problemet. Avinstallera och ominstallera Norton Utilities Ultimate om problemet kvarstår.

Varning: ”Vill du välja Nedladdningar?”

Vi har upptäckt att du har valt att rensa mappen Nedladdningar. Vi rekommenderar att du kontrollerar om det finns några viktiga eller oersättliga filer i mappen Nedladdningar.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v2023050918452088
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 06/09/2023