Andra produkter

Optimera och defragmentera diskar med Norton Utilities Ultimate

Norton Utilities Ultimate optimerar dina hårddiskar för att maximera det användbara lediga utrymmet. Det förbättrar prestanda och lagringseffektivitet genom att omorganisera hårddisken för attsäkerställa att fragment av samma fil lagras tillsammans.

När hårddiskens drivrutin kommer åt alla fildata på en plats läses filen in i minnet snabbare. Vid diskoptimering defragmenteras din hårddisk och diskutrymme frigörs, vilket förbättrar datorns prestanda.

Optimera och defragmentera dina diskar

 1. Öppna Norton Utilities Ultimate.

 2. På huvudmenyn klickar du på Diskar.

 3. I fönstret Diskar klickar du på Sök.

  Vänta tills sökningen är klar.

 4. Baserat på de rekommenderade åtgärderna för varje disk klickar du på något av följande alternativ:

  • Klicka på Optimera för att optimera disken.

  • Klicka på Defrag för att defragmentera disken.

  • Klicka på Analysera för att söka i dina drivrutiner efter diskfel som orsakats av skadade filer.

Diskfragmentering och hur det påverkar din dator

Din dators hårddisk lagrar alla dina filer, program och operativsystemet Windows. Med tiden delas informationsbitar från en och samma fil upp och hamnar på olika ställen på hårddisken. Detta kallas fragmentering. Ju mer du använder din dator desto mer fragmenterad kommer din hårddisk att bli.

Operativsystemet försöker lagra filer i sammanhängande sektorer på hårddisken, så att läs- och skrivhuvudena kan flytta sekventiellt och läsa en sektor i taget. När en fil tas bort försöker operativsystemet att återta det utrymmet. Om en ny fil skrivs som är större än det sammanhängande utrymmet som är tillgängligt, måste operativsystemet fragmentera filen. Det innebär att läs- och skrivhuvudena nu måste flytta över hela hårddisken för att hitta alla fragment av filen, och på så sätt blir processen långsammare. Vartefter fler filer läggs till och tas bort, ökar fragmenteringen och datorns prestanda försämras. En defragmentering ordnar om dessa sektorer så att fildata lagras sammanhängande.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v20230408102804942
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 06/09/2023