Andra produkter

Säkerhetsinställningar för Norton Password Manager

Du kan ändra lösenordet för din Password Manager på fliken Säkerhet i fönstret Inställningar. Du kan även använda detta alternativ för att ställa in den säkerhetsnivå du vill ha för användning av Password Manager-lösenordet.

I följande avsnitt kan du ändra Password Manager-lösenordet och konfigurera lösenordets säkerhetsnivåer:

Valvåtkomst

Du kan konfigurera följande säkerhetsinställningar för öppning och stängning av ditt valv.

Följande alternativ finns:

 • Begär lösenord i början av varje inloggningssession:

  Uppmanar dig att ange ditt valvlösenord varje gång du ansluter till Password Manager.

 • Begär mitt lösenord innan inloggningsuppgifter eller ett formulär fylls i:

  Frågar efter ditt Password Manager-lösenord för varje internetformulär innan automatisk ifyllning kan ske. Du kan ange att enskilda inloggningar ska kräva att ditt Password Manager-lösenord uppges innan automatisk ifyllning kan ske.

 • Stäng valvet efter <minutes> minuters inaktivitet:

  Loggar ut dig automatiskt från Password Manager när programmet inte har använts under en viss tidsperiod. Du kan ställa in tidsgränsen för inaktivitet till 15, 30 eller 45 minuter. Detta alternativt är användbart om du ofta befinner dig i ett område där andra personer har tillgång till din dator.

 • Stäng valvet vid viloäge:

  Loggar automatiskt ut dig från Password Manager när systemet är inaktivt.

Valvlösenord

Här byter du valvlösenordet.

Med Ändra valvlösenord kan du ändra ditt valvlösenord och ange en ny ledtråd till lösenordet.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v5467448
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 21/06/2019