Andra produkter

Konfigurera Inställningar för nätverksproxy

När du använder en proxyserver för att ansluta till internet måste du ange inställningarna för proxyservern. I fönstret Inställningar för nätverksproxy kan du ange inställningar för automatisk konfiguration, proxyinställningar och inställningar för proxyserverautentisering. Inställningar för nätverksproxy för att du kan ansluta till internet medan du kör uppgifter, t.ex. aktiverar tjänsten eller tar del av supportalternativen.

Konfigurera Inställningar för nätverksproxy

 1. Starta Norton.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Inställningar i huvudfönstret till Norton

 3. Klicka på Administrationsinställningar i fönstret Inställningar.

 4. I raden Inställningar för nätverksproxy klickar du på Konfigurera.

 5. Gör något av följande i fönstret Inställningar för nätverksproxy :

  • Om du vill att webbläsaren ska identifiera inställningar för nätverksanslutning automatiskt, markerar du Upptäck inställningarna automatiskt under Automatisk konfiguration.

  • Om proxyservern kräver en URL för automatisk konfiguration, markerar du Använd skript för automatiskt konfiguration under Automatisk konfiguration. Ange webbadressen för PAC-filen i rutan URL.

  • Om en proxyserver används i nätverket markerar du Använd en proxyserver för HTTP-anslutningar under Proxyinställningar. Ange webbadressen eller IP-adressen i rutan Adress och portnummer till proxyservern i rutan Port. Du kan ange ett värde från 1 till 65535.

  • Om proxyservern kräver ett användarnamn och lösenord markerar du Jag behöver autentisering för att ansluta via brandvägg eller proxyserver under Autentisering. Ange Användarnamn och Lösenord i textrutorna.

 6. Klicka på Tillämpa i fönstret Inställningar för nätverksproxy.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15707976
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 17/08/2018