Andra produkter

Norton-returregler och -uppsägningspolicy

Tveka inte att kontakta Kundtjänst och support om du vill ha en återbetalning. Det är det snabbaste sättet att avsluta prenumerationen och begära en återbetalning. Du kan också skicka in en begäran om återbetalning här. Vi rekommenderar att du går igenom reglerna för avbeställning och återbetalning innan du begär en återbetalning.

Vad innebär uppsägnings- och återbetalningspolicyn?

 • Om du inte är nöjd med ditt köp, vill vi gärna veta det! Vår policy kan inkludera en återbetalning - men vissa begränsningar gäller så läs villkoren nedan. Vår policy är oberoende av eventuella lagstadgade rättigheter som du kan ha enligt lagen.

 • Leverans- och hanteringskostnader samt eventuell skatt återbetalas ej, med undantag för vissa länder där återbetalning sker.

 • Om du returnerar ett Norton-erbjudande och/eller får en återbetalning, godkänner du att avinstallera och ta bort alla kopior av programvaran från din(a) enhet(er). Även licensen kan, enligt vårt gottfinnande, inaktiveras för att förhindra ytterligare användning.

 • Observera att berättigande till uppsägning, retur och återbetalning kan variera beroende på om köpet gjordes från, eller fakturerades av, en tredje part (t.ex. App Store, tjänsteleverantör, återförsäljare, detaljhandlare, leverantör etc). Granska villkoren för dina erbjudanden för mer information.

Uppsägning av din prenumeration

 • Du kan avbryta prenumerationen när som helst genom att logga in på Mitt Norton och stänga av inställningarna för automatisk förnyelse eller genom att kontakta Kundtjänst och support.

 • Om du säger upp din prenumeration ska du tänka på att göra det några dagar före faktureringsdatumet för förnyelsen så att uppsägningen kan behandlas i tid för att undvika kostnader för automatisk förnyelse.

 • Tänk på att om du avbryter prenumerationen, förnyas den inte längre automatiskt. Men ditt skydd fortsätter att gälla under de återstående dagarna i din (redan betalda) prenumerationsperiod. Du kan även vara berättigad till en återbetalning i enlighet med vår återbetalningspolicy nedan.

 • Prenumerationspaket för Norton och/eller LifeLock:

  • Om du har köpt ett paket (dvs ett paket med mer än en prenumeration) så kan du när som helst säga upp prenumerationen på en eller flera av prenumerationerna i paketet.

  • Om du bara avbryter en del av ett paket kan dina andra prenumerationer fortsätta och din årliga eller månatliga förnyelsekostnad kan påverkas. Granska din befintliga prenumeration och förnyelsepriser på sidan Förnyelsepriser eller ring Kundtjänst och support om länken inte finns i ditt land.

  • Om du säger upp hela paketet med prenumerationer så fortsätter ditt skydd att gälla under de återstående dagarna i din (redan betalda) prenumerationsperiod, men förnyas inte automatiskt för nästa period.

  • Du kan även vara berättigad till en återbetalning i enlighet med avsnittet Återbetalning nedan.

 • Gäller inte i Japan, om du köpte prenumerationen via vår återförsäljningskanal och fick Virus Protection Promise när du aktiverade den automatiska förnyelsen av prenumerationen, så förlorar du förmånen av Virus Protection Promise när du säger upp din prenumeration.

Avbryt prenumerationen - endast för Nederländerna

 • Du kan säga upp prenumerationen när som helst genom att logga in på Mitt Norton och inaktivera automatisk förnyelse eller genom att kontakta medlemsservice.

 • Om du avbryter prenumerationen ska du tänka på att göra det några dagar före faktureringsdatumet för förnyelsen så att uppsägningen kan behandlas i tid för att undvika kostnader för automatisk förnyelse.

 • Om du säger upp prenumerationen efter den första perioden, avslutas prenumerationen med rätten till en proportionerlig återbetalning förutsatt en (1) månads förvarning.

 • Om du avslutar före utgången av den första perioden så förnyas den inte automatiskt. Men ditt skydd fortsätter att gälla under de återstående dagarna i din (redan betalda) prenumerationsperiod. Du kan vara berättigad till en återbetalning i enlighet med vår återbetalningspolicy nedan.

 • Paket med prenumeration på Norton:

  • Om du har köpt ett paket med en Norton-prenumeration (dvs ett paket med mer än en prenumeration) så kan du när som helst avbryta prenumerationen på en eller flera av prenumerationerna i paketet.

  • Om du bara avbryter en del av ett paket kan dina andra prenumerationer fortsätta och din årliga eller månatliga förnyelsekostnad kan påverkas. Granska dina befintliga prenumerationer och förnyelsepriserna här eller ring till medlemsservice om det inte finns någon supportlänk för ditt land.

  • Om du säger upp prenumerationen på hela paketet med Norton-prenumerationer efter den första perioden så avslutas Norton-prenumerationerna i paketet med rätten till en proportionerlig återbetalning förutsatt en månads förvarning. Om du säger upp hela paketet med Norton-prenumerationer innan den första perioden går ut så fortsätter ditt skydd att gälla under de återstående dagarna i din (redan betalda) prenumerationsperiod, men förnyas inte automatiskt.

  • Du kan även vara berättigad till en återbetalning i enlighet med vår återbetalningspolicy nedan.

 • Om du köpte prenumerationen via vår återförsäljarkanal och fick Virus Protection Promise genom att aktivera automatisk förnyelse för prenumerationen, förlorar du förmånen av Virus Protection Promise när du säger upp prenumerationen.

Kontakta medlemservice för hjälp och ytterligare information.

Återbetalningar: årliga och månatliga prenumerationer

Årlig Norton-, LifeLock- eller Norton LifeLock-prenumeration (period på ett år eller längre, eller en permanent licens):

 • Om inget annat exkluderats i denna policy ger köp av en årlig prenumeration rätt till en återbetalning, i enlighet med vår 60-dagars återbetalningsgaranti, om din begäran görs inom 60 dagar från köpdatumet.

 • Varje årlig förnyelse är berättigad till en återbetalning av den årliga förnyelseavgiften om din begäran görs inom 60 dagar från debiteringen (dvs från datumet för förnyelsefakturan). Återbetalningen är begränsad till avgifterna du betalade för den aktuella prenumerationsperioden.

 • Köp av en årlig prenumeration på Norton Virus Removal-garanti ger rätt till en återbetalning, om din begäran görs inom 60 dagar från köpdatumet. Om Norton Virus Removal-hjälpen ingår i ett paket tillsammans med ett annat Norton-erbjudande vid inköpstillfället, blir uppsägnings-, retur- och återbetalningspolicyn för Norton Virus Removal-garantin dock densamma som uppsägnings-, retur- och återbetalningspolicyn för det andra Norton-erbjudandet i paketet.

 • Köp av en årlig prenumeration på Norton Ultimate Help Desk ger rätt till en återbetalning, om din begäran görs inom 60 dagar från köpdatumet, eller i fallet av årligt förnyande, inom 60 dagar från fakturadatumet för förnyelse, under förutsättning att tjänsterna, oavsett fall, inte lösts in under en sådan period.

Månatliga prenumerationer (förnyelse varje månad):

 • Köpet av en månadsprenumeration kan vara berättigat till återbetalning, om begäran görs inom 14 dagar från inköpsdatumet. Om du avbryter så förnyas inte din prenumeration automatiskt nästa månad, men ditt skydd fortsätter att gälla under de återstående dagarna i din (redan betalda) prenumerationsperiod.

 • Köp av en månadsprenumeration på Norton Ultimate Help Desk berättigar till en återbetalning, om din begäran görs inom 14 dagar från inköpsdatumet, eller i fallet av månatligt förnyande, inom 14 dagar från fakturadatumet för förnyelse, under förutsättning att tjänsterna, oavsett fall, inte lösts in under en sådan period.

 • Detaljerad information om månadsprenumeration på Norton Core finns i Norton Core Wi-Fi-router nedan.

Observera att berättigandet till retur och återbetalning kan variera om köpet gjordes från, eller fakturerades av, en tredje part (t.ex. App Store, tjänsteleverantör, återförsäljare, detaljhandlare, leverantör etc). Granska villkoren för dina erbjudanden för mer information

Tveka inte att kontakta medlemsservice om du behöver hjälp. Det är det snabbaste sättet att begära en återbetalning. Du kan också skicka in en begäran om återbetalning här.

Norton Core Wi-Fi-router

 • Om du köpte en Norton Core Wi-Fi-router från Norton.com så har du rätt till återbetalning om din begäran gjordes inom 30 dagar från att du tog emot leveransen. Se avsnittet om återköpsgarantin i Norton-licensavtalet för detaljerad information om hur du initierar returen och återbetalningen. Du kan även kontakta medlemservice och support.

 • Om din Norton Core Wi-Fi-router är defekt eller inte fungerar och det sker inom antingen 1) ett (1) år från det datum du tog emot den ursprungliga leveransen från köpet via Norton.com, eller 2) ett (1) år från det ursprungliga inköpet hos en av Symantecs auktoriserade återförsäljare, ska du se villkoren för begränsad garanti för möjlig reparation.

 • Om prenumerationen på Norton Core Security Plus har förnyats automatiskt och du kontaktar oss inom 14 dagar från din första månatliga debitering så är du bara berättigad till återbetalning av den första månadens prenumerationskostnad. Inga återbetalningar ges för senare betalade förnyelsemånader i en månatlig prenumeration.

 • Observera att rätten till återbetalning kan variera beroende på om köpet gjordes från, eller fakturerades av, en tredje part (t.ex. App Store, tjänsteleverantör, återförsäljare, detaljhandlare, leverantör etc). Om du har köpt Norton Core Wi-Fi-router från en tredje part, ska alla returer göras till inköpsstället inom villkoren för deras återbetalningspolicy.

Tveka inte att kontakta Kundtjänst och support. Det är det snabbaste sättet att begära en återbetalning.

Norton Virus Protection Promise

Virus Protection Promise inkluderar en virusborttagningstjänst som tillhandahålls av en Norton-expert och kan ingå i följande kvalificerande Norton-prenumerationer: Norton 360 (inklusive LifeLock), Norton Security (Standard, Deluxe, Premium), Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus, Norton 360, Norton 360 Multi-Device och alla Norton 360-planer (inklusive LifeLock). Om vi osannolikt nog inte kan ta bort viruset från din PC-, Mac-, Android- och/eller iOS-enhet, kan du vara berättigad till en återbetalning av den kvalificerande prenumerationen. För att du ska vara berättigad till en återbetalning gäller följande villkor:

 • Gäller alla förutom Norton Small Business-prenumeranter: du måste köpa, förnya eller uppgradera din kvalificerande prenumeration direkt från Norton.com, eller prenumerera på Symantecs automatiska förnyelsetjänst för den kvalificerade prenumerationen;

 • Din återbetalning grundas på det aktuella priset som betalades för aktuell period för din kvalificerande prenumeration. Om du köpte ett paket (en kvalificerande prenumeration som köpts med ett annat Norton-erbjudande), är din återbetalning begränsad till tillverkarens rekommenderade cirkapris för din kvalificerande prenumeration för aktuell period, under förutsättning att det totala priset inte överskrids. Eller, om paketet innehåller en kvalificerande prenumeration tillsammans med en prenumeration/produkt som inte tillhör Norton, är återbetalningen begränsad till tillverkarens rekommenderade cirkapris för den aktuella perioden av prenumerationen, under förutsättning att det totala priset för paketet inte överskrids. Om Virus Protection Promise ingick som en del av din ettåriga gratisprenumeration på Norton Core Security Plus när du köpte Norton Core, sker ingen återbetalning. Men om du köpte en ursprunglig, kvalificerande Norton-prenumeration, och den aktuella perioden läggs till i din gratisprenumeration av Norton Core Security Plus som en del i ett uppgraderingserbjudande, grundas din återbetalning på det aktuella priset som du betalade för den senaste perioden för din ursprungliga kvalificerande prenumeration. Alla återbetalningar är nettoåterbetalningar. Eventuella erhållna rabatter och återbetalningar, kostnader för leverans och hantering samt tillämpliga skatter dras av, utom i vissa delstater och länder där kostnader för leverans och hantering samt skatter återbetalas;

 • Om du har köpt Norton-prenumerationen från en återförsäljare erfordras kvitto;

 • Symantec ansvarar inte för, och återbetalningen täcker inte förlust eller skada som inträffar till följd av virus;

 • Tillämpliga lagar eller bestämmelser i det land där tjänsten för virusborttagning utförs kan begränsa eller upphäva tillgängligheten eller omfattningen av Virus Protection Promise.

Fullständig information finns på www.norton.com/guarantee. Där kan du se vilka villkor som gäller för Norton Virus Protection Promise i din region.

Norton Virus Protection Promise för Norton Core

En prenumerant på Norton Core Security Plus är berättigad till Virus Protection Promise.

 • Om en Norton-expert inte kan ta bort viruset från kundens PC, Mac, smartphone och/eller surfplatta, grundas återbetalningen på det aktuella priset som betalades för aktuell period för Norton Core Security Plus-prenumerationen;

 • Om Virus Protection Promise ingick som en del av den ettåriga gratisprenumerationen på Norton Core Security Plus när du köpte Norton Core, sker ingen återbetalning;

 • Om du köpte en kvalificerande Norton-prenumeration och den aktuella perioden läggs till i den kostnadsfria prenumerationsperioden för Norton Core Security Plus som en del av ett uppgraderingserbjudande, grundas återbetalningen på det aktuella priset som betalades för den senaste perioden för den ursprungliga, kvalificerande prenumerationen.

NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE OCH DESS LÖFTE OM ÅTERBETALNING GÄLLER BARA PC-DATORER, MAC-DATORER, ANDROID- OCH/ELLER IOS-SMARTPHONES, OCH STRÄCKER SIG INTE TILL IOT-ENHETER (INTERNET OF THINGS), TILL EXEMPEL TV-APPARATER, KAMEROR, TERMOSTATER, KYLSKÅP OCH BABYMONITORER.

Detta är en nettoåterbetalning. Eventuella erhållna rabatter och återbetalningar, kostnader för leverans och hantering samt tillämpliga skatter dras av, utom i vissa delstater och länder där kostnader för leverans och hantering samt skatter återbetalas. Återbetalning görs inte för skador som uppstår till följd av virus.

Fullständig information finns på www.norton.com/guarantee. Där kan du se vilka villkor som gäller för Norton Virus Protection Promise i din region.

Undantag till avboknings- och återbetalningsreglerna

 • Följande inköp berättigar inte till återbetalningsgaranti under policyer för retur och återbetalning:

  • NFR-programvara (Not for Resale)

  • Vissa Norton LifeLock-erbjudanden som har paketerats med erbjudanden som inte kommer från Norton

  • Vissa inköp som slutförts och utförts av tredje part (t.ex. App Store, tjänsteleverantör, återförsäljare, detaljhandlare, leverantör etc.)

  • Upprepade köp av samma erbjudande som tidigare har återbetalats

  • Norton-tjänster som redan har lösts in eller som har konfigurerats har utförts

  • Inköp som har slutförts i Apple® App Store

 • Denna uppsägnings- och återbetalningspolicy gäller inte för Symantec Small Business.

Om du är kvalificerad för momsbefrielse som enskild person eller ett företag och har debiterats moms, kan du vara berättigad till en återbetalning av momsbeloppet. Mer information om returreglerna kan fås i Symantec Business Store-returregler, relevant licenscertifikat, försäljningsavtalet eller av Symantecs företagssupport.

Rätten till uppsägning gäller endast länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz

Få hjälp

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: kb20100113164023EN
Operativsystem: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Senast ändrat: 19/11/2019