Andra produkter

Stäng av Nortons automatiska förnyelsetjänst

I det här dokumentet beskrivs steg för steg hur du stänger av eller avbryter Nortons automatiska förnyelsetjänst för din produkt så att automatisk fakturering och förnyelse upphör. Du kan behöva utföra de här åtgärderna om du har en ny Norton-produkt och vill avbryta tjänsten på en tidigare produkt som du inte längre använder.

Om du avbryter Nortons automatiska förnyelsetjänst på den aktuella produkten måste du förnya prenumerationen manuellt innan den löper ut för att inte gå miste om Norton Protection.

Om du redan blivit debiterad och vill ha en återbetalning, kontaktar du en Norton-supportrepresentant via Norton-support.

Stäng av Nortons automatiska förnyelsetjänst

  1. Logga in på Norton.

  2. Flytta reglaget till AV på fliken Min prenumeration bredvid Norton-produkten som du vill inaktivera automatisk förnyelse för.

  3. På sidan Automatisk förnyelse välj en anledning i rullgardinlistan och klicka på Fortsätt.

  4. Klicka på Stäng av.

    Nästa gång prenumerationen löper ut blir du uppmanad att förnya den manuellt.

Video

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: kb20090818144126EN
Operativsystem: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Senast ändrat: 19/11/2019