Andra produkter

Ändra pålitlighetsnivån för nätverket och enheterna

Pålitlighetsnivån avgör vilken standardnivå för åtkomst som enheterna i nätverket har till din dator. Alla enheter i ditt nätverk som inte är uttryckligen Pålitliga eller Begränsade använder nätverkets pålitlighetsnivå. Nätverkets ursprungliga pålitlighetsnivå anges enligt datorns konfiguration.

Om du ändrar pålitlighetsnivån i ditt nätverk tilldelas alla enheter som är anslutna till nätverket samma pålitlighetsnivå i Norton-produkten. Du kan ändra inställning på standardnätverk för enskilda enheter genom att ändra pålitlighetsnivå på varje enhet du vill lita på eller begränsa.

Om du använder ett trådlöst nätverk som inte är säkert är standardpålitlighetsnivån för alla enheter i nätverket Offentligt.

Ändra pålitlighetsnivån på nätverket

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Inställningar i Norton-produktens huvudfönster.

 3. Klicka på Brandvägg i fönstret Inställningar.

 4. I fliken Allmänna inställningar på raden Nätverkspålitlighet klickar du på Konfigurera.

 5. I fönstret för Nätverkspålitlighet under Pålitlighetsnivå väljer du ett av följande alternativ:

  • Helt pålitlig för att tillåta all nätverkstrafik som din dator får från Pålitliga nätverk. Kända angrepp och virus övervakas däremot fortfarande. Välj endast det här alternativet om du är säker på att nätverket är helt säkert.

  • Privat för att skydda din dator från kända angrepp och oväntad trafik och till att dela filer, mappar, media, och skrivare med andra enheter på ditt nätverk. För att ställa in pålitlighetsnivån till Privat måste din dator uppfylla följande krav: den har ingen allmän IP-adress; den är ansluten till LAN via en säker anslutning; dess nätverkskategori i Windows Vista är inställd på privat.

  • Offentlig för att skydda din dator från kända angrepp och oväntad trafik och till att blockera delning av filer, mappar, media, och skrivare med andra enheter på ditt nätverk. Denna inställning blockerar dessutom fjärrstyrda skrivbordsanslutningar som standard.

   Du kan konfigurera inställningen Undantag i offentliga nätverk för att dela filer, mappar, media och skrivare samt konfigurera fjärrskrivbordsanslutning med enheter över nätverket.

  • Begränsat för att blockera enhet på ditt nätverk från att kommunicera med din dator. Enheter på begränsade nätverk kan fortfarande läsa webbplatser, skicka och ta emot e-postmeddelanden eller överföra annan kommunikation.

 6. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

Så här ändrar du pålitlighetsnivån för en enhet

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Inställningar i Norton-produktens huvudfönster.

 3. Klicka på Brandvägg i fönstret Inställningar.

 4. I fliken Allmänna inställningar på raden Device Trust klickar du på Konfigurera.

 5. I fönstret för Device Trust under Pålitlighetsnivå väljer du ett av följande alternativ:

  • Helt pålitlig för att endast övervaka enheten för kända angrepp and smitta.

   Välj det här alternativet endast om du är säker på att enheten är helt säker.

  • Begränsad För att blockera enheten från att komma in på din dator.

 6. Klicka på Tillämpa och sedan på OK.

  Din Norton-produkt visar vilken pålitlighetsnivå begränsade enheter har på enhetens ikon.

Behöver du mer hjälp?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v9802264
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 01/11/2021