Andra produkter

Kunde inte konfigurera Norton-säkerhetskopiering på grund av otillräckligt lagringsutrymme

NortonLifeLock tillhandahåller 25 GB molnbaserad lagring för varje Norton-produktnyckel. Du måste aktivera produkten för att kunna använda funktionen Cloud Backup. Första gången du konfigurerar molnbaserad säkerhetskopiering ansluter Norton till ditt Norton-konto och begär att du loggar in på kontot. Om ditt försök att aktivera molnbaserad lagring inte lyckas så öppnas fönstret Konfigureringen misslyckades.

Innan du aktiverar molnbaserad lagring:

  • Kontrollera att datorn är ansluten till internet.

  • Kontrollera om produkten redan är registrerad på ett annat Norton-konto. I så fall klickar du på Försök igen och loggar in med det Norton-konto som produkten är registrerad på.

  • Kontrollera hur mycket utrymme det finns för säker molnbaserad lagring. Du kan köpa ytterligare lagringsutrymme vid behov.

Du kan dela det molnbaserade lagringsutrymmet som är allokerat till dig mellan dina datorer med hjälp av Norton-kontot. Om du till exempel har två datorer med Norton installerat kan du registrera dem på samma Norton-konto. Du kan då dela lagringsutrymmet mellan datorerna. Anta att du använder 10 GB molnbaserat lagringsutrymme till den första datorn. När du aktiverar molnbaserad lagring för den andra datorn med samma Norton-konto, kan den datorn använda det återstående lagringsutrymmet på 15 GB.

Det molnbaserade lagringsutrymmet varierar beroende på vilken produkt du använder.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v73596013
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 06/01/2021