Andra produkter

Fel: "Det har uppstått ett problem med säkerhetskopieringen. Kontrollera att måldisken eller enheten är ansluten..." när du överför en säkerhetskopia till ett lokalt lagringsmedia med Norton

Dessa anvisningar avser aktuell version av Norton. Om du har en äldre version, eller om du inte vet vilken produktversion du har, kan du gå till Norton Update Center.

STEG 1

Skapa en ny säkerhetskopia

 1. Starta Norton.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Säkerhet för digitala enheter ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Inställningar.

 3. Klicka på Inställningar för säkerhetskopiering i fönstret Inställningar.

 4. Klicka på Konfigurera bredvid Hantera säkerhetskopiering.

 5. I fönstret Inställningar för säkerhetskopiering, bredvid Säkerhetskopia, klickar du på Skapa ny kopia.

 6. Skriv ett namn på den nya säkerhetskopian och klicka på OK.

 7. På fliken Vad under Källor för säkerhetskopiering markerar du de enheter eller Mina dokument som du vill säkerhetskopiera filer eller mappar från.

 8. Välj de filkategorier som du vill säkerhetskopiera under Filtyper.

  Om du inte vill att en viss kategori ska säkerhetsmarkeras avmarkerar du den. Om du vill lägga till fler filer eller mappar klickar du på Lägg till eller ta bort filer och mappar och klickar sedan på Inkludera fil eller Inkludera mapp.

 9. På fliken Var kontrollerar du att du har angett rätt mål.

 10. Klicka på Spara inställningar.

 11. Klicka på Kör säkerhetskopiering.

STEG 2

Ta bort den gamla säkerhetskopian

 1. Starta Norton.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Säkerhet för digitala enheter ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Inställningar.

 3. Klicka på Inställningar för säkerhetskopiering i fönstret Inställningar.

 4. Klicka på Konfigurera bredvid Hantera säkerhetskopiering.

 5. Markera den säkerhetskopia som du vill ta bort i listrutan Säkerhetskopia.

 6. Klicka på Ta bort bredvid Hantera säkerhetskopiering.

 7. Välj Ta bort säkerhetskopia i fönstret Ta bort säkerhetskopia.

 8. Klicka på Ja.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v58346509
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 19/07/2020