Andra produkter

Vanliga fel med Norton Online Backup

Vanliga fel med Norton Online Backup

Alla fel som uppstår i samband med säkerhetskopiering eller återställning registreras av Norton Online Backup på aktivitetsloggssidan. Se Visa aktivitetsrapporten för säkerhetskopiering och återställning.

Följande tabell visar några av de vanligaste felen som kan uppstå vid säkerhetskopiering eller återställning med Norton Online Backup och lösningar på problemen:

Tabell: Vanliga felmeddelanden och lösningar

Felmeddelande

Lösning

A1001

A1002

Säkerhetskopieringen eller återställningen misslyckades.

Internetanslutningen avbröts eller nollställdes.

Kontrollera internetanslutningen och starta om säkerhetskopieringen eller återställningen.

Datorn måste vara på och ansluten till internet medan säkerhetskopieringen eller återställningen pågår.

A2028

En tidigare session anslöts, men har inte frisläppts.

Du måste starta om säkerhetskopieringen eller återställningen vid ett senare tillfälle.

A2047

Det här är ett tillfälligt fel.

Eventuellt beror felet på att andra uppgifter körs när säkerhetskopieringen schemalagts. Nästa gång du säkerhetskopierar kommer felet att vara löst utan att du behöver göra något. Ändra så att den schemalagda säkerhetskopieringen körs vid en annan tidpunkt.

A2261

Säkerhetskopieringen misslyckades (brist på lagringsutrymme).

Du har inte tillräckligt med lagringsutrymme på internet för att säkerhetskopieringen ska kunna genomföras.

Om det här felmeddelandet visas har inte säkerhetskopieringen slutförts. Du måste utföra en ny felfri säkerhetskopiering för att data ska återställas eller laddas ned.

Det finns flera lösningar på problemet:

A2266

Det går inte att återställa filer till datorn.

Norton Online Backup har upptäckt några fel som gör att en eller flera filer inte kan återställas. Exempel på fel: går inte att skriva till en fil, går inte att skriva över en befintlig fil, dekrypterings- eller expanderingsfel (för skadad fil).

  • Windows XP: Skapa en mapp och återställ filerna till den mappen.

  • Windows 10/8/7/Vista: Skapa en mapp som alla kan öppna och återställ filerna till den.

  • Mac: skapa en mapp med namnet Återställda filer på följande plats: /Användare/Delat/

A2287

A2235

Den lokala hårddisken C: är full.

Du måste ta bort allt innehåll från följande mapp: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton Online Backup\work.

Ta inte bort de filer som har följande tillägg: .txt, .log, .ini eller .slg. Du kan däremot ta bort .arc-filerna eftersom säkerhetskopieringen misslyckades.

  • Om du använder Windows XP finns mappen på: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton Online Backup\work.

  • Om du använder Windows 10/8/7/Vista finns mappen på: C:\ProgramData\Symantec\Norton Online Backup\work

  • På Mac finns filen på: /Bibliotek/Application Support/Norton Online Backup/Work

A2810

Om det här felmeddelandet visas är datorn inte ansluten till internet.

Avbryt den pågående säkerhetskopieringen eller återställningen, kontrollera anslutningen och försök igen. Det här felet uppstår om du använder en maskinvarubaserad brandvägg (t.ex. inbyggd i routern eller modemet).

A2816

Brandväggen i datorn hindrar säkerhetskopieringsprogrammet från att ansluta.

Det här felet uppstår vanligen om du använder en programvarubaserad brandvägg. Kontrollera datorns brandväggsinställningar. Ändra inställningarna så att säkerhetskopieringen på internet kan köras.

A4169

Tidsgränsen för säkerhetskopieringen på internet har överskridits.

Avbryt installationen, gå till Aktivitetshanteraren på datorn och stoppa Norton Online Backup-processen. Gå sedan till Symantec-mappen i Program och ta bort Norton Online Backup-mappen och dess innehåll.

Säkerhetskopieringen slutfördes med fel (filer kunde inte säkerhetskopieras)

Norton Online Backup kan inte säkerhetskopiera en eller flera filer eftersom de används.

Kontrollera att alla program och filer har stängts innan säkerhetskopieringen startar. Vissa program låser filer även om de är minimerade i meddelandeområdet. Några av dessa program är snabbmeddelandeprogram: Microsoft Office-program, Microsoft Outlook och synkroniseringsprogram för handdatorer och smartphone.

Detta fel uppstår också om någon av de delade filerna eller mapparna som ska säkerhetskopieras används. Kontrollera att alla delade filer och mappar som ska säkerhetskopieras inte används av någon nätverksanvändare.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v57662430
Operativsystem: Windows, Mac OS X
Senast ändrat: 19/03/2020