Andra produkter

Åtgärda problem med lagringsutrymme i Cloud Backup

Problemet uppstår om du har använt all tillgänglig internetlagring eller om du inte har tillräckligt med utrymme för säkerhetskopieringen på internet. 
Du kan antingen,

 • Uppgradera till nästa högre prenumeration för att få mer lagringsutrymme. Gå till Norton-webbplatsen om du vill veta mer om de funktioner och förmåner som erbjuds med våra andra prenumerationer. Kontakta Kundtjänst och support för hjälp (eller)

 • Ta bort de tidigare säkerhetskopierade filerna och frigör lite utrymme

Du kan ta bort en säkerhetskopia som inte längre behövs. Om det endast finns en säkerhetskopia kan du inte ta bort den. Däremot kan du skapa en ny säkerhetskopia och sedan ta bort den gamla.

Ta bort en säkerhetskopia

 1. Gå till meddelandefältet, högerklicka på ikonen för Norton-produkten och klicka sedan på Öppna Norton 360.

 2. Dubbelklicka på Säkerhetskopia i Norton-produktens huvudfönster och klicka sedan på Säkerhetskopior.

 3. I fönstret Inställningar för säkerhetskopia, i listrutan Säkerhetskopia väljer du den säkerhetskopia som du vill ta bort.

 4. Klicka på Ta bort.

 5. Gör något av följande i fönstret Ta bort säkerhetskopia:

  • Välj Ta bort säkerhetskopia för att ta bort aktuell säkerhetskopia.

  • För att ta bort den aktuella säkerhetskopian och rensa de filer som redan har säkerhetskopierats väljer du Ta bort säkerhetskopia och filer.

 6. Klicka på Ja.

Ta bort säkerhetskopian från Norton-kontot

 1. Logga in på ditt konto.

 2. På sidan Mitt Norton, under Cloud Backup, klicka på Visa säkerhetskopior.

  De befintliga säkerhetskopiorna som används visas.

 3. För att ta bort en säkerhetskopia klickar du på papperskorgsikonen för den säkerhetskopia som du vill ta bort.

 4. I bekräftelsefönstret Ta bort säkerhetskopia klickar du på Ta bort.

  Klicka på Avbryt för att visa säkerhetskopiesidan utan att ta bort säkerhetskopian.

Video


Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v128450551
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 06/09/2023