Andra produkter

Meddelande: "Kunde inte köras eftersom ditt konto för säkerhetskopiering på internet underhålls"

Detta problem kan inträffa om du inte har uppdaterat till den senaste versionen av Norton-produkten.

Så här hittar du Nortons versionsnummer

  1. Starta Norton.

    Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

  2. Klicka på Hjälp högst upp till höger i Norton-produktens huvudfönster.

  3. Klicka på Om under Allmän information i fönstret Hjälpcenter

    Notera versionsnumret. Det visas i formatet: 22.x.x.xx

Gör något av följande beroende på vilken produktversion du har:

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v121026853
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 19/11/2019