Andra produkter

Skapa en anpassad regel som inkluderar eller utesluter vissa filtyper eller mappar i Norton Online Backup

Skapa en anpassad regel

 1. Logga in på webbplatsen för Norton Online Backup med din e-postadress och ditt lösenord.

 2. Klicka på Inställningar bredvid den säkerhetskopia som du vill skapa en anpassad regel för.

 3. Klicka på Lägg till regel bredvid Avancerade regler på fliken Vad.

 4. Välj inkludera eller exkludera i dialogrutan Lägg till avancerad regel som visas i listrutan.

  Ange sökvägen till mappen, följd av ett jokertecken och filnamnstillägget. och klicka sedan på Lägg till.

  e.g. C:\Documents and Settings\User\Desktop\*\*.exe

  Med den här regeln söks alla mappar i skrivbordsmappen igenom, och alla .exe-filer inkluderas eller utesluts.

  Du kan även skapa en regel för att inkludera eller exkludera hela mapparna förutom att använda alternativet Lägg till mapp som är tillgängligt från fältet Filer för säkerhetskopiering.

  e.g. C:\Documents and Settings\User\Desktop\*\*

  Var försiktig när du väljer den generiska sökvägen för mapparna med jokertecken så att den enbart söker igenom de platser som krävs för de angivna filtyperna. Du kan använda enbart ett jokertecken i mappnamnet och ett jokertecken i filnamnet när du skapar anpassade regler.

 5. Klicka på Spara.

 6. Upprepa steg 4 till 6 om du vill skapa ytterligare regler. Var noga med att klicka på Spara efter varje inmatning så att den nya inställningen inte går förlorad.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: kb20090806164039EN
Operativsystem: Windows, Mac OS X
Senast ändrat: 03/06/2019