Andra produkter

Läs mer om den höga batteriförbrukningen som visas för Norton Mobile Security för iOS

Statistiken för batteriförbrukning i iOS-inställningar beräknas med en algoritm som betraktar flera faktorer, inklusive radio eller den mobila dataanvändningen som en app initierar.

När funktionen webbskydd i Norton Mobile Security är aktiverad övervakar den all internettrafik på enheten. Eftersom Norton Mobile Security berör varje nätverkspaket som härrör från alla appar som har tillgång till internet, tilldelar iOS den totala internetåtkomsttiden från alla appar till Norton Mobile Security. Detta beteende resulterar i att Norton Mobile Security tillskrivs en väldigt hög batteriförbrukning i batteriförbrukningsstatistiken. Norton Mobile Securitys faktiska batteriförbrukning är mycket lägre än vad som visas.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v129651410
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 19/11/2019