Andra produkter

Meddelande: "Vi har upptäckt att ett inkompatibelt säkerhetsprogram är installerat på datorn. Avinstallera..."

Åtgärda problemet genom att avinstallera säkerhetsprogramvaran från tredje part som var installerad på din Mac. Kör ett borttagningsverktyg för att ta bort resterna av säkerhetsprogramvaran om problemet kvarstår.

STEG 1

Avinstallera säkerhetsprogramvaran från tredje part

 1. Klicka på Finder -symbolen i Dock för att komma till Finder.

 2. Klicka på Kör > Program i menyraden.

 3. Gör något av följande:

  • Om en app inte finns i en mapp eller inte har en avinstallerare drar du programmet från mappen Program till Papperskorgen och väljer sedan Finder > Töm papperskorgen.

  • Om appen finns i en mapp öppnar denna mapp för att söka efter en avinstallerare. Om du ser Avinstallera app eller App-avinstallerare dubbelklickar du på dessa.

   Följ anvisningarna på skärmen för att avinstallera appen.

 4. Efter avinstalleringen startar du om din Mac och installerar Norton.

  Om problemet kvarstår går du till steg 2 och kör verktyget RemoveCompetitiveProducts.

STEG 2

Ladda ner och kör verktyget RemoveCompetitiveProducts

 1. Ladda ner verktyget RemoveCompetitiveProducts.

  Såvida du inte sparade den någon annanstans, laddas filen ner i mappen Nedladdningar.

 2. Klicka på Finder -symbolen i Dock för att komma till Finder.

 3. Klicka på > Nedladdningar i menyraden för att komma till mappen Nedladdningar.

 4. I mappen Nedladdningar dubbelklickar du på filen RemoveCompetitiveProducts.zip för att utvidga den.

  Om du använder Safari packas filen upp automatiskt efter att du har laddat ner den. Gå till rad 5 för att öppna filen i Terminal.

 5. Högerklicka eller Ctrl-klicka på filen RemoveCompetitiveProducts.command i mappen Nedladdningar och klicka sedan på Öppna med > Terminal (standard).

 6. Om du får ett meddelande om att verktyget kommer från en okänd utvecklare, klickar du på Öppna för att fortsätta.

 7. Ange ditt administratörslösenord i fönstret Terminal för att autentisera dig och tryck sedan på Retur. När du skriver lösenordet visas inga tecken.

  När verktyget har tagit bort säkerhetsprogrammet från tredje part och eventuella rester visas meddelandet "Konkurrerande produkter för Norton har tagits bort".

 8. Stäng alla program och starta om Mac-datorn.

  Installera om Norton-produkten när Mac-datorn har startats om.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v117583483
Operativsystem: Android, iOS
Senast ändrat: 12/07/2019