Andra produkter

Visa eller åtgärda säkerhetsrisker för enheter som Norton upptäcker

När Norton upptäcker en säkerhetsrisk tar det automatiskt bort den, om det inte behövs någon information från dig för att förstå hur du vill hantera risken. Om du behöver lämna någon information visar Norton en varning om upptäckta hot eller en säkerhetsvarning med förslag på hur säkerhetsrisken bör hanteras.

Kör Norton Power Eraser om du tror att systemet är smittat. Norton Power Eraser är ett kraftfullt verktyg för borttagning av malware som eliminerar säkerhetsrisker som är svåra att ta bort. Mer information finns i Kör Norton-sökningar för att kontrolla om det finns hot på din PC

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1910999
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 15/07/2020