Andra produkter

Konfigurera Norton Password Manager-inloggningar

Med Norton Password Manager kan du lägga till nya inloggningsuppgifter, ändra namn, URL, användarnamn och lösenord för de inloggningar som du har sparat i fönstret Inloggningar. Den uppdaterade informationen fylls i automatiskt nästa gång du besöker samma webbsida.

Med pilen bredvid URL:en kan du snabbt öppna en inloggningswebbsida.

Lägga till en inloggning från webbläsaren

 1. Öppna webbläsaren.

 2. Högst upp till höger i webbläsaren och klicka på Norton Password Manager.

 3. Klicka på Öppna valv i popupfönstret som visas.

 4. Ange ditt lösenord i fönstret Öppna ditt valv och klicka på Öppna valv.

 5. Klicka på ikonen för webbläsartillägget för Norton Password Manager och klicka på Valv.

 6. I fönstret Norton Password Manager, klicka på och välj Ny inloggning i listrutan.
 7. I fönstret Skapa inloggning ange uppgifterna som krävs och klicka på Spara.

  Om du väljer Kräv valvlösenord får du en uppmaning att ange lösenordet för Norton Password Manager innan det automatiskt fyller in någon inloggning.

Redigera eller ta bort en inloggning från webbläsare

 1. Öppna webbläsaren.

 2. Högst upp till höger i webbläsaren och klicka på Norton Password Manager.

 3. Klicka på Öppna valv i popupfönstret som visas.

 4. Ange ditt lösenord i fönstret Öppna ditt valv och klicka på Öppna valv.

 5. Klicka på ikonen för webbläsartillägget för Norton Password Manager och klicka på Valv.

 6. Klicka på fliken Inloggningar i fönstret Norton Password Manager och gör något av följande:

  • För att redigera en inloggning, klicka på och klicka sedan på Redigera för att redigera inloggningsuppgifterna. Gör önskade inställningar i fönstret som öppnas och klicka sedan på Spara.
  • För att ta bort en inloggning, klicka på och klicka sedan på Ta bort för att ta bort inloggningsuppgifterna. I Är du säker? -fönstret, klicka på Ta bort objekt.

Lägga till en inloggning manuellt från Norton

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Dubbelklicka på Internetsäkerhet i Norton-produktens huvudfönster och klicka sedan på Password Manager.

 3. Klicka på listrutan högst upp i fönstret och välj Ny inloggning.

 4. Skriv ett namn på inloggningen i rutan Titel i fönstret SKAPA INLOGGNING.

 5. Ange kategori för inloggningen i rutan Taggar.

 6. Ange webbplatsens URL i rutan Inloggningslänk. Glöm inte bort att inleda webbadressen med prefixet HTTP or HTTPS.

 7. Ange användarnamn för inloggningen i dialogrutan Användarnamn.

 8. Ange lösenordet för inloggningen i rutan Lösenord.

 9. Konfigurera inloggningens säkerhet med följande alternativ:

  Kräv valvlösenord

  Du måste ange ditt Password Manager-lösenord för att uppgifterna ska fyllas i automatiskt.

  Du bör välja detta alternativ för att göra dina inloggningsuppgifter säkrare. Du kan exempelvis använda detta alternativ för din banks webbplats.

  Automatisk ifyllning

  Din inloggningsinformation fylls i automatiskt när du besöker webbplatsen.

  NortonLifeLock rekommenderar att du väljer detta alternativ för att fylla i dina inloggningsuppgifter på webbplatsen.

  Skicka automatiskt

  Du loggas in på webbplatsen automatiskt.

 10. Klicka på Spara.

Redigera en inloggning från Norton

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Dubbelklicka på Internetsäkerhet i Norton-produktens huvudfönster och klicka sedan på Password Manager.

 3. I det vänstra fältet klickar du på Inloggningar.

 4. Klicka på den inloggning som du vill redigera.

  Du kan använda alternativet Sortera efter som finns högst upp i panelen Inloggningar för att hitta en inloggning snabbare. Du kan även söka direkt efter en inloggning i rutan Sök i ditt valv.

 5. Klicka på Redigera i fönstret som öppnas och utför de ändringar som krävs.

 6. Klicka på Spara.

Ta bort en inloggning från Norton

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Dubbelklicka på Internetsäkerhet i Norton-produktens huvudfönster och klicka sedan på Password Manager.

 3. I det vänstra fältet klickar du på Inloggningar.

 4. Klicka på den inloggning du vill ta bort.

  Du kan använda alternativet Sortera efter som finns högst upp i panelen Inloggningar för att hitta en inloggning snabbare. Du kan även söka direkt efter en inloggning i rutan Sök i ditt valv.

 5. Klicka på Ta bort i fönstret som visas.

 6. Klicka på Ja i dialogrutan Varning.

Lägg till en inloggning manuellt i Android eller iOS

 1. Logga in på Norton Password Manager-appen.

 2. Tryck på Inloggningar på skärmen Mitt valv.

 3. Tryck på plusikonen överst på skärmen.

 4. Ange de uppgifter som krävs i avsnittet Skapa ny inloggning.

 5. Tryck på markeringsikonen.

  Du kan lägga till en inloggning bland dina Favoriter och lägga till en anteckning för den. Du kan också välja en bakgrundsfärg för dina inloggningar.

Redigera eller ta bort en inloggning manuellt i Android eller iOS

 1. Logga in på Norton Password Manager-appen.

 2. Tryck på Inloggningar på skärmen Mitt valv.

 3. Tryck på den inloggning som du vill redigera eller ta bort.

  Du kan även söka efter en inloggning i sökrutan.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill redigera en inloggning trycker du på den redigeringsikon som finns i det övre högra hörnet av skärmen, gör de ändringar som krävs och trycker sedan på markeringsikonen.

  • Om du vill ta bort en inloggning trycker du på Ta bort inloggningen i det nedre högra hörnet av skärmen och bekräftar borttagningen i varningsdialogen. Baserat på din inställning kan du ombes att uppge ett valvlösenord för att avsluta borttagningen.

Video: Så här hanterar du dina inloggningar med hjälp av Norton Password Manager-tillägget


Video: Så här hanterar du dina inloggningar i Norton Password Manager-valvet


Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v5466271
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 16/11/2021