Andra produkter

Ställ in ett starkt lösenord för Norton Password Manager-valvet

Norton Password Manager kräver att du skapar ett starkt lösenord så att ingen kan komma åt din personliga information. För att skapa ett starkt lösenord måste du undvika följande:

  • Att skapa gissningsbara lösenord

  • Att skapa vanligt förekommande lösenord

Gissningsbara lösenord

Ett lösenord som är lätt att gissa innebär att den tid och det arbete som krävs för att gissa ditt valvlösenord är mindre jämfört med ett starkt valvlösenord. Det betyder inte att ditt valvlösenord är känt för alla, men en beslutsam nätbrottsling kan identifiera ditt lösenord vid upprepade försök.

Vanligt förekommande lösenord

Valvlösenordet för Norton Password Manager kan påminna mycket om vissa lösenord som har hittats i studier av listor med faktiska, komprimerade lösenord. Nätbrottslingar använder dessa lösenord för att avkoda lösenord och därför hjälper Norton Password Manager dig att undvika att använda sådana lösenord. Du kan använda Norton Password Manager lösenordsgenerator för att skapa ett komplext lösenord som inte är vanligt förekommande.

Du kan också använda Norton Password Managers lösenordsgenerator för att skapa ett komplext lösenord som inte är lätt att gissa.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v130049416
Operativsystem: Windows, Android, iOS
Senast ändrat: 01/11/2021