Andra produkter

Förhindra att barnen delar sin personliga information

Om barnet skickar sin personliga information via en säker webbplats så blockeras eller övervakas inte aktiviteten i ProductName som standard. Webbadressen till en säker webbplats börjar med https i stället för http. Om barnet till exempel skickar sin personliga information via Gmail, så övervakar eller blockerar inte ProductName denna aktivitet. Förhindra att barnet delar sin personliga information på en osäker webbplats genom att specificera denna information i deras profilinställningar. På så sätt kan ProductName blockera barnet från att göra detta och sedan meddela dig.

Du kan använda ProductName-webbplatsen eller ProductName-föräldrakontroll för Android för att ange och blockera den personliga informationen.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v40471277
Operativsystem: 
Senast ändrat: 09/11/2018