Andra produkter

Redigera enhetstilldelningar på ditt barns enhet

Du måste koppla en enhet till barnet för att kunna övervaka deras internetaktiviteter. Se informationen nedan för hjälp med att ändra enhetstilldelning eller användarkonto från ditt barns enhet. När du omtilldelar en enhet eller ett användarkonto för ett barn, börjar Norton Family övervaka barnet enligt den nya tilldelningen.

Med användarkonton är det enkelt för flera personer att dela på en dator. Varje familjmedlem kan logga in på Windows med sitt eget användarnamn och lösenord. Inställningarna kan därmed anpassas per användare. Norton Family övervakar varje barn individuellt om de använder separata användarkonton.

Om din dator bara har ett användarkonto kommer det att vara ett administratörskonto. Du bör skapa ett standardanvändarkonto för varje barn som använder datorn. På så sätt kan de inte utföra administratörsuppgifter, som att skapa nya användarkonton.

Om barnet själv skapar ett eget Windows-konto utan att berätta det kan Norton Family inte övervaka barnets aktiviteter. Du kan förhindra att barnen skapar nya användarkonton genom att se till att de har standardkonton (inte konton med administratörsbehörighet).

Om barnets Windows-konto har administratörsbehörighet måste du ändra det till ett standardkonto.

Så här ändrar du administratörskonton till standardkonton i Windows 10/8/7

  1. Öppna Kontrollpanelen

  2. Ställ in Visa efter på öppen för Kategori.

  3. Under Användarkonton klickar du på Ändra kontotyp.

  4. Markera det användarkonto som ska ändras i fönstret Hantera konton.

  5. Klicka på Ändra kontotyp.

  6. Klicka på Standard i fönstret Ändra kontotyp.

  7. Klicka på Ändra kontotyp.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v40467274
Operativsystem: Windows, Android, iOS
Senast ändrat: 19/06/2019