Andra produkter

Ifrågasätt kategorisering av webbplatser

Baserat på webbregeln som du ställer in, blockerar eller tillåter Norton Family en webbplats som tillhör en viss kategori. Ibland kan du tycka att kategoriseringen av webbplatsen är fel. Felkategorisering kan ske på grund av mänskligt fel eller om innehållet på webbplatsen har ändrats och den befintliga kategorin inte längre är tillämplig. I sådana fall använder du informationen nedan för att upprätta en begäran om att ändra kategorin för webbplatsen.

Använd Norton-webbplatsen

  1. Logga in på ditt Norton.

  2. Välj ett barn som du vill hantera.

  3. Under WEBB -rutan klickar du på Visa detaljer.

  4. På en webbplatsaktivitetspost som du vill ifrågasätta eller ändra, klicka på och klicka sedan på Ifrågasätt kategori.

  5. Lägg till eller ta bort lämpliga kategorier för webbplatsen.

  6. Skriv en kort förklaring om varför webbplatsen ska vara under den kategori du valt.

  7. Klicka på Spara.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v128056427
Operativsystem: Windows, Android, iOS
Senast ändrat: 08/11/2019