Andra produkter

Ange tidsuppsiktsregel

Tidsuppsikt stöds på Windows-datorer, Android-telefoner och -surfplattor, iPhone och iPad. Den tidsbegränsning du konfigurerar gäller specifikt för en enskild enhet som ditt barn använder. Om ditt barn exempelvis använder tre enheter och du fastställer två timmar som tillåten tid per dag, kommer ditt barn att kunna använda varje enhet under två timmar per dag.

Det är enkelt att ange tidsgränser eller schemalägga vilka tider de får använda sina enheter. Du får även information om hur mycket tid barnen spenderar på sina enheter, vilket hjälper dig att lära dem sunda vanor. Men funktionen för beräkning av tid finns för närvarande endast för Windows- och Android-enheter.

Baserat på de regler du anger, blockerar eller tillåter tidsuppsikten barnet att använda enheten enligt följande:

 • Om ditt barn har nått tillåten tidsgräns som du angav

 • Om ditt barns enhet är inom avstängningstiden

Du kan använda Norton-webbplatsen eller Norton Family-appen för föräldrar för att visa eller uppdatera reglerna.

När du aktiverar tidsövervakning, varnar eller blockeras ditt barn automatiskt av Norton Family från att använda sin enhet när den tillåtna tidsgränsen har nåtts. Den tidsbegränsning du konfigurerar gäller specifikt för en enskild enhet som ditt barn använder. Om ditt barn exempelvis använder tre enheter och du fastställer två timmar som tillåten tid per dag, kommer ditt barn att kunna använda varje enhet under två timmar per dag. Ditt barn får ett enhetslåsmeddelande var femte minut, med början 15 minuter innan tidsgränsen nås. Använd informationen nedan för att få reda på hur tidsgränsen beräknas.

Tidsgränsberäkning på Android

På Android beräknas enhetsanvändningen på hur mycket tid ditt barn använder en applikation i förgrunden. Till exempel, om ditt barn använder en meddelande-app i fem minuter, återvänder till enhetens hemskärm i två minuter, och sedan använder en telefonapp i tio minuter, beräknas enhetsanvändningen till 15 minuter. Ditt barns Android-enhet anses vara oanvänd i följande fall:

 • Enheten är i hemskärmsläge men inga program körs i förgrunden.

 • Enheten är låst eller avstängd.

 • Enhetsdisplayen är släckt.

 • Enheten har gått in i viloläge.

 • Omedelbar låsning eller tidslåsskärmen är i förgrunden.

 • Enheten går in i dagdrömsläge.

Tidsgränsberäkning på en Windows-dator

På Windows beräknas enhetsanvändningen på hur lång tid ditt barns Windows-dator är aktiv. Ditt barns Windows-dator anses vara oanvänd i följande fall:

 • Barnet låser sin dator när de lämnar den.

 • Datorn går i strömsparläge eller viloläge.

 • Barnet har loggat ut från användarsessionen.

Tidsgränsberäkning på en iOS

Norton Family beräknar inte enhetens användning på ditt barns iOS-enhet. Det hindrar dock ditt barn från att använda enheten under den avstängningstid som du har ställt in. Om du till exempel ställer in avstängningstiden från 19.00 till 21.00, låser Norton Family enheten vid början av avstängningstiden och låser automatiskt upp den när den är slut.

Ditt barns iOS-enhet låses inte helt och hållet av Norton Family. Den döljer endast de installerade apparna, inklusive Norton Family-appen och standardappar som Safari, iTunes Store, App Store, och kameran.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v125229896
Operativsystem: Windows, Android, iOS
Senast ändrat: 08/07/2019