Andra produkter

Åtgärd av problem med att barnets enhet övervakas inte längre av Norton Family

Norton Family-teamet har identifierat ett känt problem som påverkar ett fåtal kunder.

På grund av en uppdatering av databasinfrastrukturen i Norton Family den 30 april 2016 inaktiverades övervakningen av barnets enheter för ett fåtal kundkonton, och en del av barnets aktivitetshistorik förlorades.

De kunder som påverkades av detta har fått anvisningar via e-post om hur de kan fortsätta att övervaka barnets aktiviteter på enheterna.

För fortsatt övervakning med Norton Family på alla enheter, måste du avinstallera Norton Family och installera det på nytt på varje enhet som ska övervakas. Om du inte vidtar åtgärder kommer enheten att vara oövervakad.

Gör något av följande, beroende på din enhet:

Om du slutförde de här stegen före 30 april saknas endast tidrapporterna i tidigare aktivitetshistorik. Om stegen slutfördes efter 30 april 2016 kan du däremot förlora all tidigare aktivitetshistorik.

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v117387052_EndUserProfile_sv_se
Operativsystem: Android, iOS, Windows
Senast ändrat: 20/11/2018