Andra produkter

Visa eller förläng den återstående användningstiden för enheten

Barnet kan se hur länge de får använda enheten och hur mycket användningstid som finns kvar. Norton Family meddelar barnet 15 minuter innan den begränsade tiden eller användningstiden tar slut. Den räknar också ner den sista minuten innan barnet når den begränsade tidsperioden eller när den tillåtna tiden har använts upp för dagen.

Om barnet överskrider den tillåtna användningstiden för enheten, blockerar Norton Family barnet från att använda enheten utifrån den regel som angetts. Barnet kan skicka en förfrågan om tidstillägg och baserat på ditt beslut kan barnet fortsätta använda enheten under den förlängda tiden.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v110242968
Operativsystem: Windows, Android, iOS
Senast ändrat: 14/10/2020