Andra produkter

Åtgärd av problem med att Norton Family inte övervakar internetaktiviteterna

Kontrollera att plugin-programmet eller tillägget Norton Family är aktiverat i den webbläsare som barnet använder för att åtgärda problemet.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: kb20090429110029EN
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 19/11/2019