Andra produkter

Norton product key redemption

Thank you for your recent purchase of Norton from one of our partner retail locations.

In the meantime, to activate your Norton subscription, contact Norton Support.

Before contacting us, keep these details ready to be shared with our support team:

  • Redemption code that is located on the receipt or on the product that you purchased from the retailer

  • Proof of purchase receipt from the retailer

  • If you are an existing Norton user, your current Norton account email address

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v125689696
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 24/06/2019