Andra produkter

NortonLifeLocks uppsägnings- och återbetalningspolicy

Vad innebär uppsägnings- och återbetalningspolicyn?

 • Om du inte är nöjd med ditt köp, vill vi gärna veta det! Vår policy kan inkludera en återbetalning. Vissa begränsningar gäller dock, så läs villkoren nedan. Vår policy är oberoende av eventuella lagstadgade rättigheter som du kan ha enligt lagen.

 • Leverans- och hanteringskostnader samt eventuell skatt återbetalas ej, med undantag för vissa länder där återbetalning sker.

 • Om du returnerar ett Norton-erbjudande godkänner du att avinstallera och ta bort alla kopior av programvaran från enheterna.

 • Observera att berättigande till uppsägning, retur och återbetalning kan variera beroende på om köpet gjordes från, eller fakturerades av, en tredje part (t.ex. appbutik, tjänsteleverantör, återförsäljare, detaljhandlare, leverantör etc). Granska villkoren för dina erbjudanden för mer information.

Tveka inte att kontakta oss. Det är det snabbaste sättet att begära uppsägning och återbetalning. Du kan också skicka in en begäran om återbetalning via livechatten (ej tillgängligt i alla länder).

Uppsägning av prenumerationen

 • Du kan avbryta prenumerationen genom att logga in på ditt konto och gå till fliken Mina prenumerationer, eller så kan du kontakta oss.

 • Det bör göras före faktureringsdatumet för förnyelse så att vi har tid att bearbeta förfrågan. Kontakta oss för hjälp med återbetalning om du fortfarande debiteras för förnyelse.

 • Prenumerationen förnyas inte längre automatiskt efter uppsägningen. Skyddet fortsätter dock att gälla under de återstående dagarna i den (redan betalda) perioden. Du kan även vara berättigad till en återbetalning i enlighet med vår återbetalningspolicy nedan.

 • Prenumerationspaket för Norton och/eller LifeLock:

  • Om du har köpt ett paket (dvs ett paket med mer än en prenumeration) så kan du när som helst säga upp prenumerationen på en eller flera av prenumerationerna i paketet.

  • Om du bara säger upp en del av ett paket kan dina andra prenumerationer fortsätta och din årliga eller månatliga förnyelsekostnad kan påverkas. Granska befintliga prenumerationer och förnyelsepriserna här eller ring oss om det inte finns någon länk för ditt land.

  • Om du säger upp hela paketet med prenumerationer så fortsätter ditt skydd att gälla under de återstående dagarna av din (redan betalda) period, men förnyas inte automatiskt för nästa period.

  • Du kan även vara berättigad till en återbetalning i enlighet med vår återbetalningspolicy nedan.

 • Gäller inte i Japan; om du har köpt en prenumeration för en specifik period via vår återförsäljningskanal och fått Virus Protection Promise genom att aktivera den automatiska förnyelsen av prenumerationen, så förlorar du förmånen av Virus Protection Promise när du säger upp prenumerationen under det första året.

Säga upp prenumerationen - endast för Nederländerna

 • Du kan avbryta prenumerationen genom att logga in på ditt konto och gå till fliken Min prenumeration, eller så kan du kontakta oss.

 • Det bör göras före faktureringsdatumet för förnyelse så att vi har tid att bearbeta förfrågan. Kontakta oss för hjälp med återbetalning om du fortfarande debiteras för förnyelse.

 • Om du säger upp prenumerationen efter den första perioden, avslutas prenumerationen med rätten till en proportionerlig återbetalning förutsatt en (1) månads förvarning.

 • Om du avslutar före utgången av den första perioden så förnyas den inte automatiskt. Skyddet fortsätter dock att gälla under de återstående dagarna i den (redan betalda) perioden. Du kan vara berättigad till en återbetalning i enlighet med vår återbetalningspolicy nedan.

 • Paket med prenumeration på Norton:

  • Om du har köpt ett paket med en Norton-prenumeration (dvs ett paket med mer än en prenumeration) så kan du när som helst säga upp en eller flera av prenumerationerna i paketet.

  • Om du bara avbryter en del av ett paket kan dina andra prenumerationer fortsätta och din årliga eller månatliga förnyelsekostnad kan påverkas. Granska befintliga prenumerationer och förnyelsepriserna här eller ring oss om det inte finns någon länk för ditt land.

  • Om du säger upp hela paketet med Norton-prenumerationer efter den första perioden så avslutas paketet med rätten till en proportionerlig återbetalning förutsatt en (1) månads förvarning. Om du säger upp hela paketet med Norton-prenumerationer innan den första perioden går ut så fortsätter ditt skydd att gälla under de återstående dagarna av din (redan betalda) period, men förnyas inte automatiskt.

  • Du kan även vara berättigad till en återbetalning i enlighet med vår återbetalningspolicy nedan.

 • Om du har köpt en prenumeration för en specifik period via vår återförsäljningskanal och fått Virus Protection Promise genom att aktivera den automatiska förnyelsen av prenumerationen, så förlorar du förmånen av Virus Protection Promise när du säger upp prenumerationen under det första året.

Kontakta oss för hjälp och ytterligare information.

Återbetalningar: årliga och månatliga prenumerationer

Årliga prenumerationer (period på ett år eller längre, eller en permanent licens):

 • Såvida inte exkluderat ger köp av en årlig prenumeration rätt till en återbetalning, i enlighet med vår 60-dagars återbetalningsgaranti, om begäran inkommer inom 60 dagar från köpdatumet.

 • Varje årlig förnyelse är berättigad till återbetalning (oavsett om den betalas månadsvis eller årsvis), om den begärs inom 60 dagar efter debiteringen. Återbetalningen är begränsad till avgifterna du betalade för den aktuella perioden.

 • Köp av en årlig prenumeration på Norton Ultimate Help Desk 1 enhet ger rätt till en återbetalning, om begäran görs inom 60 dagar från köpdatumet, eller i fallet av årligt förnyande, inom 60 dagar från fakturadatumet för förnyelse, under förutsättning att tjänsterna, oavsett fall, inte lösts in under en sådan period.

Månatliga prenumerationer (förnyelse varje månad):

 • Såvida inte exkluderat ger köp av en månadsprenumeration rätt till en återbetalning, om begäran görs inom 14 dagar från inköpsdatumet. Om du avbryter så förnyas inte din prenumeration automatiskt nästa månad, men ditt skydd fortsätter att gälla under de återstående dagarna i den (redan betalda) perioden.

 • Köp av en månadsprenumeration på Norton Ultimate Help Desk 3 enheter berättigar till en återbetalning, om begäran görs inom 14 dagar från inköpsdatumet, eller i fallet av månatligt förnyande, inom 14 dagar från fakturadatumet för förnyelse, under förutsättning att tjänsterna, oavsett fall, inte lösts in under en sådan period.

Observera att berättigande till retur och återbetalning kan variera beroende på om köpet gjordes från, eller fakturerades av, en tredje part (t.ex. appbutik, tjänsteleverantör, återförsäljare, detaljhandlare, leverantör etc). Granska villkoren för dina erbjudanden för mer information

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp. Det är det snabbaste sättet att begära en återbetalning. Du kan också skicka in en begäran om återbetalning via livechatten (ej tillgängligt i alla länder).

Norton Core Wi-Fi-router

 • Om Norton Core är defekt eller inte fungerar och det sker inom antingen 1) ett år från det datum du tog emot den ursprungliga leveransen från Norton.com, eller 2) ett år från det ursprungliga inköpet hos en auktoriserad återförsäljare, ska du se villkoren för begränsad garanti för möjlig reparation.

 • Om prenumerationen på Norton Core Security Plus har förnyats automatiskt och du kontaktar oss inom 14 dagar från din första månatliga debitering så är du bara berättigad till återbetalning av den första månadens prenumerationskostnad. Inga återbetalningar görs för senare förnyelseperioder för månatliga prenumerationer.

 • Observera att rätten till återbetalning kan variera beroende på om köpet gjordes från, eller fakturerades av, en tredje part (t.ex. appbutik, tjänsteleverantör, återförsäljare, detaljhandlare, leverantör etc). Om du har köpt Norton Core från en tredje part ska alla returer göras till inköpsstället inom villkoren för deras återbetalningspolicy.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp. Det är det snabbaste sättet att begära en återbetalning.

Norton Virus Protection Promise

 • Virus Protection Promise omfattar en tjänst för virusborttagning som tillhandahålls av en Norton-expert och kommer med en kvalificerad prenumeration med automatisk förnyelse. Kvalificerade prenumerationer inkluderar:

  • de senaste planerna: Norton 360 och Norton 360 med LifeLock-planer samt Norton AntiVirus Plus;

  • några andra planer: Norton Security-planer, Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus (original), Norton 360 (original) och Norton 360 Multi-Device (original).

 • Om en Norton-expert inte kan ta bort viruset från enheten kan du ha rätt till återbetalning. Följande villkor gäller:

  • Du måste ha en kvalificerad prenumeration med automatisk förnyelse;

  • Återbetalningen grundas på det aktuella priset som betalades för aktuell period för din kvalificerande prenumeration. Om du har ett paket (en kvalificerande prenumeration från NortonLifeLock köpt tillsammans med ett annat erbjudande från Norton LifeLock eller tredje part), begränsas återbetalningen till tillverkarens rekommenderade återförsäljningspris för den kvalificerande prenumerationen för aktuell period, under förutsättning att det totala priset för paketet inte överskrids. Detta är en nettoåterbetalning. Eventuella erhållna rabatter och återbetalningar, kostnader för leverans och hantering samt eventuell moms dras av, utom i vissa delstater och länder där kostnader för leverans och hantering samt skatter återbetalas;

  • Norton Core Security Plus:

   • Om Virus Protection Promise ingick som en del av en ettårig, kostnadsfri prenumeration på Norton Core Security Plus när du köpte Norton Core, sker ingen återbetalning;

   • Om du köpte en kvalificerande Norton-prenumeration och den aktuella perioden läggs till i den kostnadsfria prenumerationsperioden för Norton Core Security Plus som en del av ett uppgraderingserbjudande, grundas återbetalningen på det aktuella priset som betalades för den senaste perioden för den ursprungliga, kvalificerande prenumerationen.

  • Virus Protection Promise och dess återbetalningsanspråk täcker endast PC-, Mac-, Android- och/eller iOS-enheter, och täcker inte sakernas internet (IoT) i enheter som exempelvis tv-apparater, kameror, termostater, kylar och bebismonitorer.

  • Inköpsbevis kan krävas om den kvalificerade prenumerationen köps från en tredje part;

  • NortonLifeLock ansvarar inte för och återbetalningen gäller inte förlust eller skada som inträffar till följd av virus;

  • Tillämpliga lagar eller bestämmelser i det land där tjänsten för virusborttagning utförs kan begränsa eller upphäva tillgängligheten eller omfattningen av Virus Protection Promise.

För fullständig information och för att komma åt villkoren för Norton Virus Protection Promise i ditt land går du till www.norton.com/guarantee.

Undantag till uppsägnings- och återbetalningspolicyn

 • Följande köp kan inte återbetalas enligt vår policy:

  • Ej för återförsäljning (NFR) och gratis programvara;

  • Vissa Norton- och/eller LifeLock-erbjudanden som är paketerade med andra erbjudanden från tredje part;

  • Vissa inköp som slutförts och utförts av tredje part (t.ex. appbutik, tjänsteleverantör, återförsäljare, detaljhandlare, leverantör etc.);

  • Upprepade inköp som har återbetalats tidigare;

  • Norton-tjänster som redan har lösts in eller som har konfigurerats;

Rätten till uppsägning gäller endast länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz

Få hjälp

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: kb20100113164023EN
Operativsystem: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Senast ändrat: 09/07/2020