Andra produkter

Error: "Another installer is currently running. Please wait for it to complete and then try again"

If you see this message, there are chances that the install window is hidden behind other windows. We suggest that you minimize all open windows to see the installer.

Restart the computer and reinstall Norton

  1. Exit all programs.

  2. Restart the computer.

  3. Reinstall your Norton product.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: kb20090618140542EN
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 17/06/2021