Andra produkter

Hur åtgärdar jag problem i Windows-registret?

När Norton Utilities har avslutat genomsökningen av datorn visas en lista över de problem som påträffades i fönstret Resultat av registersökning. Alla genomsökta avsnitt visas, tillsammans med antalet problem som påträffades i dem.

Fönstret Registersökresultat är indelat i följande två områden:

 • Registersökkategori: Detta avsnitt finns på vänstra sidan av skärmen. Registerproblemen hänförs till någon av dessa kategorier. Du kan välja en kategori och visa de registerproblem som har påträffats i den kategorin.

 • Information om registerproblem: Detta avsnitt finns på högra sidan av skärmen. Du kan visa listan över registerproblem som påträffades under genomsökningen baserat på den registerkategori du väljer.

Alla upptäckta objekt är som standard markerade och klara att repareras. Du kan granska resultaten och välja Reparera för att reparera alla upptäckta objekt.

Om du är en van användare kan du även ändra åtgärdsegenskaperna för varje problem här innan du bekräftar och uppdaterar några reparationer och ändringar i Windows-registret med hjälp av funktionen Reparera.

Så här reparerar du problem i Windows-registret

 1. I huvudfönstret Norton Utilities välj fliken Prestanda.

 2. I startfönstret för Prestanda under Välj åtgärd klickar du på Rensa registret.

 3. I fönstret Rensa registret väljer du typen av sökning och klickar på Starta sökning.

 4. I fönstret Registersökresultat klickar du på en kategori för registersökningen för att visa information om registret i avsnittet Information om registerproblem.

 5. Dubbelklicka på ett problem för att visa ytterligare information om det.

 6. Klicka på Alla avsnitt för att visa alla problem som hittades i sökningen. Följande information ingår för varje problem som visas på skärmen Sökresultat :

  • Prioritetsnivå för problemet och en kort beskrivning av det.

  • Platsen i registret där problemet hittades.

  • Namnet på problemvärde och alla data det innehåller.

 7. Ändra sökresultat Om du vill ändra ett problem markerar du det och högerklickar för att visa åtgärdsmenyn som visas nedan. Den här menyn innehåller alla åtgärder som kan vidtas för problem innan de repareras. Välj lämplig åtgärd i den här menyn.

  Alla åtgärder kanske inte är tillgängliga för alla problem.

  • Behåll objekt: Du kan behålla problemet. Som standard markeras alla problem på sökresultatskärmen automatiskt för borttagning.

  • Ta bort objekt: Du kan ta bort objektet när det har reparerats. Markera Ta bort objekt i Åtgärd -menyn.

  • Lägg till värde/undernyckel i Ignorera-listan: Här kan du förhindra att registerpostvärden eller -nycklar repareras när reparationsfunktionen körs, och från att de upptäcks i framtida sökningar genom att lägga till värdet eller undernyckeln i dina anpassade Ignorera-listor.

  • Behåll alla: Du kan behålla alla problem. Som standard markeras alla problem på sökresultatskärmen automatiskt för borttagning.

  • Ta bort alla: Du kan ta bort alla problem. Förutom reparation av specifika problem så kan alla problem inom ett markerat avsnitt på sökresultatskärmen repareras.

  • Så här reparerar du alla problem i ett avsnitt: Här väljer du avsnitt till vänster och sedan Ta bort alla i Åtgärd-menyn.

 8. När du är nöjd med alla åtgärder och ändringar av alla problem som visas i sökresultatfönstret klickar du på Reparera. När du klickar på den här knappen tillämpas alla åtgärder och modifieringar från sökresultatskärmen på relevanta poster i registret, samt i tilläggen i Ignorera-listorna.

Hur komprimerar jag registret?

Hur rensar jag Windows-registret?

Hur konfigurerar jag Ignorera-listor?

Vilka registeravsnitt söks igenom?

Hur komprimerar jag registret?

Välkommen till Norton Utilities

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v83508148
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 11/06/2019