Andra produkter

Konfigurera PC Cleanup-inställningar i Norton Utilities Ultimate

Med inställningsfönstret i Norton Utilities Ultimate kan du ändra hur skräpfiler tas bort och vilka skräpfilmönster som känns igen. Filer som du har valt att utesluta från verktyget PC Cleanup visas i motsvarande undantagslista.

Konfigurera inställningar för All-in-One PC Cleanup

 1. Öppna Norton Utilities Ultimate.

 2. Klicka på Verktygslåda> Rensa på den vänstra panelen.

 3. I fönstret Rensa ska du klicka på All-in-One PC Cleanup.

 4. I fönstret All-in-One PC Cleanup under Analysera nu ska du klicka på Inställningar.

 5. Gör något av följande i fönstret Inställningar under PC Cleanup :

  • På fliken Internet väljer du om skräpfilerna från internet måste tas bort eller makuleras. Alla objekt som väljs för uteslutning listas också på fliken Internet.

  • På fliken Annat kan du ändra skräpfilmönstren som har konfigurerats i Norton Utilities Ultimate. Du kan ställa in nya skräpfilmönster, redigera befintliga, ta bort skräpfiltyper från listan eller återställa till Norton Utilities Ultimates standardinställningar för skräpfiler

 6. Klicka på Avsluta.

Konfigurera inställningar för Internet Cleanup

 1. Öppna Norton Utilities Ultimate.

 2. Klicka på Verktygslåda> Rensa på den vänstra panelen.

 3. I fönstret Rensa ska du klicka på Internet Cleanup.

 4. I fönstret Internet Cleanup under Analysera nu ska du klicka på Inställningar.

 5. Gör något av följande i fönstret Inställningar under PC Cleanup :

  • På fliken Internet väljer du om skräpfilerna från internet måste tas bort eller makuleras. Alla objekt som väljs för uteslutning listas också på fliken Internet.

  • På fliken Annat kan du ändra skräpfilmönstren som har konfigurerats i Norton Utilities Ultimate. Du kan ställa in nya skräpfilmönster, redigera befintliga, ta bort skräpfiltyper från listan eller återställa till Norton Utilities Ultimates standardinställningar för skräpfiler

 6. Klicka på Avsluta.

Konfigurera inställningar för Windows Cleanup

 1. Öppna Norton Utilities Ultimate.

 2. Klicka på Verktygslåda> Rensa på den vänstra panelen.

 3. I fönstret Rensa ska du klicka på Windows Cleanup.

 4. I fönstret Windows Cleanup under Analysera nu ska du klicka på Inställningar.

 5. Gör något av följande i fönstret Inställningar under PC Cleanup :

  • På fliken Internet väljer du om skräpfilerna från internet måste tas bort eller makuleras. Alla objekt som väljs för uteslutning listas också på fliken Internet.

  • På fliken Annat kan du ändra skräpfilmönstren som har konfigurerats i Norton Utilities Ultimate. Du kan ställa in nya skräpfilmönster, redigera befintliga, ta bort skräpfiltyper från listan eller återställa till Norton Utilities Ultimates standardinställningar för skräpfiler

 6. Klicka på Avsluta.

Konfigurera inställningar för rensning av registret

 1. Öppna Norton Utilities Ultimate.

 2. Klicka på Verktygslåda > Rensa på den vänstra panelen.

 3. I fönstret Rensa ska du klicka på Registry Cleanup.

 4. I fönstret Registry Cleanup under Analysera nu ska du klicka på Inställningar.

 5. Gör något av följande i fönstret Inställningar under PC Cleanup :

  • På fliken Internet väljer du om skräpfilerna från internet måste tas bort eller makuleras. Alla objekt som väljs för uteslutning listas också på fliken Internet.

  • På fliken Annat kan du ändra skräpfilmönstren som har konfigurerats i Norton Utilities Ultimate. Du kan ställa in nya skräpfilmönster, redigera befintliga, ta bort skräpfiltyper från listan eller återställa till Norton Utilities Ultimates standardinställningar för skräpfiler

 6. Klicka på Avsluta.

Konfigurera Advanced Uninstaller

 1. Öppna Norton Utilities Ultimate.

 2. Klicka på Verktygslåda > Rensa på den vänstra panelen.

 3. I fönstret Rensa ska du klicka på Advanced Uninstaller.

 4. Markera det program du vill ta bort i fönstret Advanced Uninstaller och klicka på Avinstallera.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v138357715
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 06/09/2023