Andra produkter

Ta bort filer permanent och säkert med Norton Utilities Premium eller Norton Utilities Ultimate

Norton Utilities Premium är inte tillgängligt i Norden.

När du tar bort en fil i Windows raderas den inte helt. Filen eller innehållet i filen kan enkelt återställas och visas. Du måste makulera filerna för att radera filrester och spår som lämnats av raderade filer.

Med hjälp av funktionen Desktop File Shredder i Norton Utilities Premium eller Norton Utilities Ultimate kan du permanent och säkert makulera filer och mappar.

Öppna Desktop File Shredder

 1. Öppna Norton

 2. Klicka på Verktygslåda > Skydda på den vänstra panelen.

 3. I fönstret Skydda ska du klicka på Installera Desktop File Shredder.

  När den har installerats är Desktop File Shredder integrerad med Windows och ikonen för File Shredder visas på skrivbordet.

Visa filer i mappen File Shredder

 1. Öppna Norton

 2. Klicka på Verktygslåda > Skydda på den vänstra panelen.

 3. I fönstret Skydda ska du klicka på Visa filer i File Shredder.

  Ett vanligt fönster i Utforskaren i Windows visar innehållet som finns tillgängligt i File Shredder.

  Alternativet Visa filer i File Shredder är endast tillgängligt när Desktop File Shredder är aktiverat.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v127376068
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 10/08/2021