Andra produkter

Överföra Norton Device Security till en ny enhet

Det finns ett begränsat antal licenser i Norton-medlemskapet för att skydda de olika enheterna. Om du har använt alla licenser kan du överföra en licens från en enhet som du inte använder och installera den på en ny enhet.

Om datorn kör Windows 7 använder du informationen nedan:

Norton-skydd för Windows 7

Microsoft har formellt avslutat stödet för Windows 7. Dina Norton-produkter fortsätter ändå att stödja Windows 7 under en överskådlig framtid.

Om du planerar att behålla Windows 7 kommer säkerhetsprogramvaran i Norton-klienten att med LiveUpdate fortsätta ta emot de senaste malware-definitionerna, sårbarhetsuppdateringarna och kompatibilitetskorrigeringarna. Säkerhetsprogramvaran i Norton-klienten kommer dock inte längre att ta emot de nya programuppdateringar som stödda versioner av Windows (Windows 10, Windows 8 och Windows 7 Service Pack 1) får. Mer information finns i Norton-skydd för Windows 7 när Microsofts support upphör.

Om du har köpt en ny Windows 10-enhet och vill överföra Norton kan du följa anvisningarna nedan från din nya enhet.

Överföra Norton-skyddet till en ny enhet

 1. Logga in på Norton.

 2. På sidan Mitt Norton, under Säkerhet för digitala enheter, klicka på Visa enheter/Granska enheter.

 3. På sidan säkerhet för digitala enheter identifierar du enheten som du inte längre vill skydda.

  Enheten måste visas med en grön eller orange status. Om enheten som du inte längre använder visas med en röd eller grå (inaktiv) status kan du inte frigöra licensen som är associerad med den enheten. Du måste åtgärda problemen som är associerade med enheten innan du kan frigöra licensen. Om du inte kan åtgärda problemen kan du ta bort enheten från Norton-kontot.

 4. Om du inte ser enheten klickar du på länken Historik längst ner i enhetslistan för att se äldre, inaktiva enheter.

 5. Klicka på ellipsikonen som finns under enheten.

 6. Klicka på Hantera licens i menyn som visas.

 7. På sidan Hantera enhet, under Vad vill du göra?, väljer du Ta bort Norton och klickar sedan på Nästa.

 8. Klicka på Ja i Ta bort Norton -fönstret som öppnas.

 9. På sidan Installera på ny enhet välj en av följande och klicka sedan på Nästa :

  • Klicka på Installera nu för att installera Norton Device Security på den aktuella enheten.

  • Klicka på Skicka länk för att installera Norton Device Security på en annan enhet.

 10. Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen. För mer detaljerade anvisningar kan du se Ladda ner Norton på din enhet.

Video: Så här överför du Norton-skyddet

Många Norton-användare har delat med sig av lösningar på det här problemet i vårt community-forum. Se användares lösningar gällande överföring av Norton i Norton Community.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v73856951
Operativsystem: Windows, Mac OS X
Senast ändrat: 22/03/2020