Andra produkter

Visa eller åtgärda säkerhetsrisker för digitala enheter som Norton-produkter upptäcker

När Norton-produkten upptäcker en säkerhetsrisk tar det automatiskt bort den, om det inte behövs någon information från dig för att förstå hur du vill hantera risken. Om du behöver lämna någon information visar Norton-produkten en varning om upptäckta hot eller en säkerhetsvarning med förslag på hur säkerhetsrisken bör hanteras.

Så här visar du risker som automatiskt åtgärdades under en sökning

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Säkerhet för digitala enheter ska du klicka på Öppna.

 2. Dubbelklicka på Säkerhet i Norton-produktens huvudfönster och klicka sedan på Historik.

 3. Välj Åtgärdade säkerhetsrisker i fönstret Säkerhetshistorik i listrutan Visa.

 4. Välj en risk i listan och visa sedan åtgärden som vidtogs i panelen Detaljer.

Korrigering olösta risker som upptäcks vid en sökning

I en del fall åtgärdar Norton-produkten inte risken automatiskt, men rekommenderar vad du kan göra innan du åtgärdar risken.

Korrigera risker som inte är åtgärdade som upptäcks vid en sökning

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Säkerhet för digitala enheter ska du klicka på Öppna.

 2. Dubbelklicka på Säkerhet i Norton-produktens huvudfönster och klicka sedan på Historik.

 3. Välj Oåtgärdade säkerhetsrisker i fönstret Säkerhetshistorik i listrutan Visa.

 4. Välj en risk i listan om det finns lösta risker.

 5. Följ rekommenderade åtgärder i panelen Detaljer.

Ibland kan du behöva starta om datorn efter att Norton-produkten tar bort en säkerhetsrisk. Om du uppmanas att starta om datorn bör du stänga alla öppna filer och sedan starta om datorn.

Kör Norton Power Eraser om du tror att systemet är smittat. Norton Power Eraser är ett kraftfullt verktyg för borttagning av malware som eliminerar säkerhetsrisker som är svåra att ta bort. Mer information finns i Kör Norton-sökningar för att kontrolla om det finns hot på din PC

Behöver du mer hjälp?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1910999
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 01/11/2021