Andra produkter

Schemalägga en säkerhetskopiering i Norton Online Backup

Schemalägga en säkerhetskopiering

  1. Logga in på webbplatsen för Norton Online Backup med din e-postadress och ditt lösenord.

  2. Klicka på Inställningar bredvid den säkerhetskopia du vill schemalägga säkerhetskopiering för.

  3. Välj Schemalagd på fliken När som du hittar bredvid Kör schema.

    Som standard är Norton Online Backup schemalagt att köras automatiskt.

  4. Om du vill ändra den automatiska schemaläggningen väljer du Dagligen, Veckovis eller Månadsvis i listrutan.

  5. Välj dag eller datum för säkerhetskopieringen i listrutan bredvid Vilken dag.

    Om du vill ändra tidszon i listrutan. Tidszon markerar du tidzonen.

  6. Klicka på Spara och sedan på Stäng.

Behöver du mer hjälp?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: kb20090205134700EN
Operativsystem: Windows, Mac OS X
Senast ändrat: 19/11/2019