Andra produkter

Så här gör du när en obehörig ändring görs på ditt Norton-konto

När vissa ändringar görs i ditt Norton-konto skickas ett meddelande till din registrerade e-postadress. E-postmeddelandet skickas från no-reply@mylogin.norton.com.

Meddelanden skickas om följande information ändras eller uppdateras,

  • E-postadress

    Om din e-postadress ändras skickas ett meddelande till både den gamla och den nya e-postadressen.

  • Lösenord för Norton-konto

  • Faktureringsinformation

  • Namn, adress och telefonnummer

  • Tvåfaktorsautentisering

Om ändringen inte har begärts av dig eller av någon annan med behörig åtkomst till ditt konto ska du vidta följande åtgärder:

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v110091489
Operativsystem: Android;Mac;Windows;iOS
Senast ändrat: 17/06/2022