Andra produkter

Överföra Norton Device Security till en ny enhet

Det finns ett begränsat antal licenser i Norton-medlemskapet för att skydda olika enheter. Om du har använt alla licenser kan du överföra en licens från en enhet som du inte använder och installera den på en ny enhet. Följ anvisningarna nedan för att överföra en licens så att du kan skydda en ny enhet.

Video: Så här överför du Norton Protection

Överföra Norton Protection

 1. Logga in på Norton.

 2. På sidan säkerhet för digitala enheter identifierar du enheten som du inte längre vill skydda.

  Enheten måste visas med en grön eller orange status. Om enheten som du inte längre använder visas med en röd eller grå (inaktiv) status kan du inte frigöra licensen som är associerad med den enheten. Du måste åtgärda problemen som är associerade med enheten innan du kan frigöra licensen.

 3. Klicka på ellipsikonen som finns under enheten.

 4. Klicka på Hantera licens i menyn som visas.

 5. Gör följande på sidan Hantera enhet :

  • Under Vad vill du göra? klickar du på Ta bort Norton.

  • Klicka på Nästa.

 6. Klicka på Ja i Ta bort Norton -fönstret som öppnas.

 7. På sidan Installera på ny enhet välj en av följande och klicka sedan på Nästa :

  • Klicka på Installera nu för att installera Norton Device Security på den aktuella enheten.

  • Klicka på Skicka länk för att installera Norton Device Security på en annan enhet.

 8. Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Många Norton-användare har delat med sig av lösningar på det här problemet i vårt community-forum. Se användares lösningar gällande överföring av Norton i Norton Community.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v73856951
Operativsystem: Windows, Mac OS X
Senast ändrat: 12/09/2019