Andra produkter

Redigera enhetsinformation

I dialogrutan Redigera enhetsdetaljer kan du ändra följande detaljer för en enhet som är ansluten till Kartan över nätverkssäkerhet::

 • Namnet på enheten

 • Kategorin som enheten tillhör

Dessa ändringar har dock ingen inverkan på enhetens ursprungsdetaljer.

Det går inte att redigera en enhetskategori som läggs till manuellt.

I rutan Namn kan du ändra enhetens namn. Enhetens namn får innehålla högst 15 alfanumeriska tecken.

I listrutan Kategori väljer du en av följande kategorier för enheten:

 • ALLMÄN ENHET

 • STATIONÄR DATOR

 • BÄRBAR DATOR

 • SERVERDATOR

 • NÄTVERKSSKRIVARE

 • ROUTER/SWITCH

 • KABEL-/DSL-MODEM

 • MEDIEENHET

 • SPELKONSOL

 • HANDDATOR/MOBILTELEFON

 • ENHET FÖR NÄTVERKSLAGRING

 • WEBBKAMERA

 • Datorplatta

 • Musikspelare

 • Tv

Om du väljer en enhetskategori i listrutan Kategori visar Norton 360 Online ikonen för kategorin. Om du till exempel väljer BÄRBAR DATOR i listrutan Kategori visar Norton 360 Online en bild på en bärbar dator.

Du kan också visa IP-adress och fysisk adress för den enhet du vill ändra.

Om kartan över nätverkssäkerhet

Redigera enhetsdetaljer

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v9891253_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 03/11/2011