Redigera enhetsinformation

I dialogrutan Redigera enhetsdetaljer kan du ändra följande detaljer för en enhet som är ansluten till Kartan över nätverkssäkerhet::

 • Namnet på enheten

 • Kategorin som enheten tillhör

Dessa ändringar har dock ingen inverkan på enhetens ursprungsdetaljer.

Det går inte att redigera en enhetskategori som läggs till manuellt.

I rutan Namn kan du ändra enhetens namn. Enhetens namn får innehålla högst 15 alfanumeriska tecken.

I listrutan Kategori väljer du en av följande kategorier för enheten:

 • ALLMÄN ENHET

 • STATIONÄR DATOR

 • BÄRBAR DATOR

 • SERVERDATOR

 • NÄTVERKSSKRIVARE

 • ROUTER/SWITCH

 • KABEL-/DSL-MODEM

 • MEDIEENHET

 • SPELKONSOL

 • HANDDATOR/MOBILTELEFON

 • ENHET FÖR NÄTVERKSLAGRING

 • WEBBKAMERA

 • Datorplatta

 • Musikspelare

 • Tv

Om du väljer en enhetskategori i listrutan Kategori visar Norton 360 Online ikonen för kategorin. Om du till exempel väljer BÄRBAR DATOR i listrutan Kategori visar Norton 360 Online en bild på en bärbar dator.

Du kan också visa IP-adress och fysisk adress för den enhet du vill ändra.

Om kartan över nätverkssäkerhet

Redigera enhetsdetaljer

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Var den här informationen användbar?

DOCID: v9891253_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 03/11/2011